روش های تحویل کالا

ارسال و تحویل کالاهای موجود در فروشگاه اینترنتی بازار مشهد با انتخاب خریدار به دو صورت پست و پست پیشتاز میباشد.

پست

ارسال با پست: مبلغ 10000 تومان به جمع فاکتور خرید افزوده میشود.

مدت تحویل بسته: ارسال به تهران 2 تا 3 روز و برای شهرستان 3 تا 5 روز تحویل میشود.

پست پیشتاز

ارسال با پست پیشتاز: مبلغ 13000 تومان به جمع فاکتور خرید افزوده میشود.

مدت تحویل بسته: با پست پیشتاز بین 48 ساعت و حداکثر تا 72 ساعت تحویل میشود.

ارسال و تحویل
پرسش و پاسخ
پشتیبانی
ضمانت بازگشت