سرویس جواهری نقره

چیدمان:
orderby
نمایش:
16,820,000 ریال
جنس سرویس: نقره 925 عیار روکش طلا سفید رادیوم، نگین اتم اتریشی حرارتی مخراجی شده
4,910,000 ریال
جنس نیم ست: نقره 925 عیار ، روکش طلا سفید ، نگین اتریشی
14,820,000 ریال
جنس سرویس: روکش طلا زرد، میناکاری رنگی هندی
2,620,000 ریال
روکش طلا سفید رادیوم، نگین اتم اتریشی حرارتی، مخراجی شده
3,120,000 ریال
جنس: نقره 925 عیار روکش طلا سفید رادیوم گارانتی دائم
4,820,000 ریال
جنس سرویس: نقره 925 عیار، روکش طلا سفید رادیوم، نگین اتم اتریشی حرارتی مخراجی شده
6,620,000 ریال
جنس سرویس: نقره 925 عیار، روکش طلا سفید رادیوم، ویژگی سرویس: تراش خورشیدی قلم زنی کار دست
4,410,000 ریال
جنس سرویس: نقره 925 عیار، روکش طلا سفید رادیوم، نگین: اتم اتریشی حرارتی مخراجی شده، گارانتی دائم
9,890,000 ریال
سنگ قیمتی: فیروزه اصل نیشابوری، تولید پس از انتخاب و تایید سنگ فیروزه
2,820,000 ریال
جنس نیم ست: نقره 925 عیار، روکش: طلا سفید رادیوم، نگین: اتم اتریش حرارتی مخراجی شده
15,820,000 ریال
نقره روکش: طلا سفید رادیوم، نگین: اتم اتریشی حرارتی مخراجی شده تک زیبا درجه یک
4,620,000 ریال
جنس سرویس: نقره 925 عیار، روکش: طلا سفید رادیوم، نگین: اتم اتریشی حرارتی مخراجی شده
14,820,000 ریال
با بهترین کیفیت و گارانتی دائم، جنس سرویس: نقره 925 عیار، روکش: طلا سفید رادیوم
15,820,000 ریال
جنس سرویس: نقره 925 عیار، روکش: طلا سفید رادیوم، نگین: اتم اتریشی حرارتی
7,720,000 ریال
سنگ قیمتی: فیروزه اصل نیشابور، ویژگی: آبکاری زرد شمش
4,720,000 ریال
جنس: نقره 925 عیار، نگین: اتم اتریش، قیمت: 472 تومان با زنجیر
3,720,000 ریال
جنس: نقره 925 عیار، روکش: طلا سفید، نگین: اتم اتریش
3,220,000 ریال
جنس: نقره 925 عیار، روکش: طلا سفید، نگین: اتم اتریش، ویژگی نیم ست: چیدمان شده