خشکشویی

خشکشویی و سفید شویی نمونه اکسپرس

این خشکشویی در مشهد آماده شست و شوی انواع لوازم منزل با سرویس رایگان: شست و شوی لوازم منزل، مبلمان، تشک، دشک، فرش، قالی، قلیچه، موکت، نظافت، پرده، توری، لوردراپه، پتو ایرانی.
اطلاعات تماس:
آدرس خشکشویی نمونه اکسپرس: مشهد، هاشمیه14، نرسیده به چهارراه اول، کوثر 15، بعد از چهارراه دوم، سمت راست
تلفن: 05118822317
همراه: 09151212146
ایمیل: assaluyeh53[at]yahoo.com

خشکشویی و لباسشویی بازدید: 9260
چاپ
بازار مشهد با نام کامل بانک اطلاعات بازار مشهدفعالیت دارد