تجهیزات پرورش طیور و توزیع کنسانتره

تجهیزات پرورش طیور و توزیع کنسانتره - شرکت سروش رشد

درباره نمایندگی

خدمات مهندسی تجهیزات پرورش طیور (قفس و خوراک بلدرچین، شتر مرغ، کبک، دان مرغ) و توزیع کنسانتره گوشتی شرکت سروش رشد. مدیریت دفتر نمایندگی فروش مشهد: محسن علوی - توزیع انواع کنسانتره و مکمل طیور : کنسانتره گوشتی 5% مولتی . پی . ام - کنسانتره گوشتی 3% - پیش دان و رشد دان مرغ گوشتی میان دان و پس دان مرغ گوشتی - کنسانتره تخم گذار - کنسانتره بوقلمون - مکمل ویتامینه - معدنی با فرمول - نژاد شیور - دان استارتر هفته اول پرورش مرغ - مکمل مادر و اجداد ویژه نژاد راس - مکمل گوشتی

شرکت سروش رشد برای راهنمایی مرغداران و سایر علاقمندان شاغل در صنعت طیور ویتامین ها و مواد معدنی جهت تهیه دان مرغ را در جدول زیر آنالیز نموده و در پایین نمونه هایی از فرمول دان مرغ قابل تهیه را ثبت کرده است.

اطلاعات تماس

تلفن: 36583546-051
تلفکس: 36583544-051
همراه: 09151145318
مدیریت: مهندس علوی
ایمیل: ---
وب سایت: ---
کانال تلگرام: ---
اینستاگرام: ---
نشانی خدمات مهندسی طیور: مشهد، بزرگراه آزادی 91، سعادت 7، ساختمان کیمیافام، طبقه همکف، واحد 20
نشانی صفحه: www.bazar-mashad.com/2228

آنالیز ویتامین ها و مواد معدنی کنسانتره گوشتی 5 درصد مولتی . پی . ام فرمول 1 و 2 شرکت سروش رشد. مقدار مصرف : پنجاه کیلوگرم در یک تن دان

آنالیز ویتامین ها و مواد معدنی در پنجاه کیلوگرم کنسانتره
  فرمول 1 فرمول 2   فرمول 1 فرمول 2
درصد لیزین قابل دسترس 0.95 0.8 رتینول A M I U 12.5 M I U 9.5
درصد متیونین قابل دسترس 3.6 3.3 کوله کلسیفرول D3 M I U 5 M I U 3.7
درصد فسفر قابل دسترس 3 2.8 آلفاتو کوفرول E g r 45 g r 35
درصد کلسیوم 17.5 17 منادیون K3 g r 3.75 g r 2.8
درصد سدیوم حداکثر 1.1 1.05 تیامین B1 g r 4 g r 2.5
درصد رطوبت حداکثر 4 4 ریبوفلاوین B2 g r 9 g r 7
انرژی( کیلوکالری در کیلوگرم ) 500 550 پانتوتنیک اسید B3 g r 15 g r 12

مواد تشکیل دهنده:

مکمل ویتامینه، مکمل معدنی، لیزین، متیونین،
کنجاله سویا(در صورت نیاز)، دی کلسیوم فسفات، نمک،
جوش شیرین، کربنات کلسیوم و سایر افزودنی های مجاز
( مایکو فیکس پلاس، مولتی آنزیم، آنزیم فیتاز).

نیاسین B5 g r 65 g r 50
پیریدوکسین B6 g r 4.2 g r 3
فولاسیون B9 g r 2.6 g r 2
سیانو کوبالامین B12 m g r 25 m g r 20
بیوتین H m g r 150 m g r 120
کولین کلراید Choline Chloride g r 500 g r 400
منگنز Mn g r 120 g r 120
آهن Fe g r 70 g r 70
روی Zn g r 100 g r 100
مس Cu g r 12 g r 12
فرمول 1 برای تولید پیش دان و رشد دان مرغ گوشتی ید I g r 1 g r 1
فرمول 2 برای تولید میان دان و پس دان مرغ گوشتی سلنیوم Se g r 0.3 g r 0.3

با مصرف کنسانتره سروش رشد، هیچگونه نیازی به استفاده از مولتی ویتامین در آب یا پرمیکسهای ویتامینی درمانی نخواهد بود. در کنسانتره 5% برای جلوگیری از مسمومیت های قارچی، موثرترین خنثی کننده سموم قارچی در دنیا بنام مایکوفیکس پلاس افزوده شده و بعلاوه این کنسانتره حاوی مولتی آنزیم فیتاز نیز است.نمونه ای از فرمول های دان مرغ قابل تهیه با استفاده از فرمول 1 و 2 کنسانتره گوشتی 5 درصد مولتی . پی . ام شرکت سروش رشد.

( فرمول 1 مخصوص ساخت پیش دان و رشد دان ، فرمول 2 مخصوص ساخت میان دان و پس دان)

فرمول و مواد مصرفی در یک تن دان
مواد مصرفی

پیش دان

مدت مصرف: 1 تا 14 روز اول

مقدار مصرف:

حدود 400 گرم دان

رشد دان

مدت مصرف: 15 تا 35 روز

مقدار مصرف:

حدود 2100 گرم دان

میان دان

مدت مصرف: 36 تا 42 روز

مقدار مصرف:

حدود 1000 گرم دان

پس دان

مدت مصرف: از 43 تا آخر دوره

مقدار مصرف:

حدود 1500 گرم دان

کنسانتره گوشتی5درصدمولتی پی ام فرمول1 50 کیلوگرم 50 کیلوگرم - -
کنسانتره گوشتی5درصدمولتی پی ام فرمول2 - - 50 کیلوگرم 50 کیلوگرم
کنجاله سویا 395 کیلوگرم 335 کیلوگرم 265 کیلوگرم 240 کیلوگرم
ذرت 545 کیلوگرم 600 کیلوگرم 665 کیلوگرم 685 کیلوگرم
گندم -- -- -- --
چربی مخصوص طیور 10 کیلوگرم 15 کیلوگرم 20 کیلوگرم 25 کیلوگرم
جمع 1000 کیلوگرم 1000 کیلوگرم 1000 کیلوگرم 1000 کیلوگرم
آنالیز دان طیور
درصد پروتئین 21.8 19.6 17 16
درصد لیزین قابل دسترس 1.2 1.1 0.94 0.87
درصد متیونین قابل دسترس 0.49 0.48 0.44 0.43
درصد فسفر قابل دسترس 0.46 0.43 0.40 0.39
درصد کلسیوم 1 0.96 0.93 0.92
درصد سدیوم 0.12 0.12

0.12

0.12
انرژی(کیلوکالری در کیلوگرم) 2885 2970 3065 3115

توضیح:
1- با استفاده از کنسانتره گوشتی 5 درصد مولتی . پی . ام برای ساخت دان ، نیاز به افزودن صدف یا کربنات وجود نخواهد داشت.

2- محاسبات لیزین ، متیونین و فسفر بر مبنای درصد قابل دسترس صورت گرفته است که از روش متداول ، محاسبه ای علمی تر و دقیق تر بوده و لذا مقدار کل مواد نام برده حداقل 12 درصد بیشتر از ارقام جدول فوق می باشد.

3- مصرف آنتی کوکسیدیال از ابتدای دوره و در طول پرورش توصیه شده و انتخاب نوع آنتی کوکسیدیال و همچنین زمان حذف آن از فرمول دان، باید توسط دامپزشک مرغداری تعیین گردد.

آنالیز ویتامین ها و مواد معدنی کنسانتره گوشتی 3 درصد فرمول 1 و 2 شرکت سروش رشد. مقدار مصرف: سی کیلوگرم در یک تن دان

آنالیز ویتامین ها و مواد معدنی در سی کیلوگرم کنسانتره
  فرمول 1 فرمول 2   فرمول 1 فرمول 2
درصد لیزین قابل دسترس 3.2 3.4 رتینول A M I U 13 M I U 10
درصد متیونین قابل دسترس 6.5 3.5 کوله کلسیفرول D3 M I U 5 M I U 3.8
درصد فسفر قابل دسترس 5.2 5.5 آلفاتو کوفرول E g r 45 g r 35
درصد کلسیوم 8.5 7.2 منادیون K3 g r 3.75 g r 2.8
درصد سدیوم حداکثر 3 2.5 تیامین B1 g r 4 g r 2.5
درصد رطوبت حداکثر 7 7 ریبوفلاوین B2 g r 9 g r 7
انرژی( کیلوکالری در کیلوگرم ) 1450 1550 پانتوتنیک اسید B3 g r 15 g r 12

درصد پروتئین 20 20

مواد تشکیل دهنده:
مکمل ویتامینه، مکمل معدنی، لیزین، متیونین،
کنجاله سویا، دی کلسیوم فسفات، نمک، چربی(در صورت نیاز)،
نمک و سایر افزودنی های مجاز
(مایکو فیکس پلاس، مولتی آنزیم، آنزیم فیتاز، سین بیوتیک IMBO).

نیاسین B5 g r 65 g r 50
پیریدوکسین B6 g r 4.2 g r 3
فولاسیون B9 g r 2.6 g r 2
سیانو کوبالامین B12 m g r 25 m g r 20
بیوتین H m g r 150 m g r 120
کولین کلراید Choline Chloride g r 500 g r 400
منگنز Mn g r 120 g r 120
آهن Fe g r 70 g r 70
روی Zn g r 100 g r 100
مس Cu g r 12 g r 12
فرمول 1 برای تولید پیش دان و رشد دان مرغ گوشتی ید I g r 1 g r 1
فرمول 2 برای تولید میان دان و پس دان مرغ گوشتی سلنیوم Se g r 0.3 g r 0.3

با مصرف کنسانتره سروش رشد، هیچگونه نیازی به استفاده از مولتی ویتامین در آب یا پرمیکسهای ویتامینی درمانی نخواهد بود. در کنسانتره 3% برای جلوگیری از مسمومیت های قارچی، موثرترین خنثی کننده سموم قارچی در دنیا بنام مایکوفیکس پلاس افزوده شده و بعلاوه این کنسانتره حاوی مولتی آنزیم فیتاز و سین بیوتیک I M B O نیز است.

نمونه ای از فرمول های دان مرغ قابل تهیه با استفاده از فرمول 1 و 2 کنسانتره گوشتی 3 درصد شرکت سروش رشد ( فرمول 1 مخصوص ساخت پیش دان و رشد دان ، فرمول 2 مخصوص ساخت میان دان و پس دان)

فرمول و مواد مصرفی در یک تن دان طیور
مواد مصرفی

پیش دان

مدت مصرف: 1 تا 14 روز اول

مقدار مصرف:

حدود 400 گرم دان

رشد دان

مدت مصرف: 15 تا 35 روز

مقدار مصرف:

حدود 2100 گرم دان

میان دان

مدت مصرف: 36 تا 42 روز

مقدار مصرف:

حدود 1000 گرم دان

پس دان

مدت مصرف: از 43 تا آخر دوره

مقدار مصرف:

حدود 1500 گرم دان

کنسانتره3درصد گوشتی فرمول1 30 کیلوگرم 30 کیلوگرم - -
کنسانتره3درصد گوشتی فرمول2 - - 30 کیلوگرم 30 کیلوگرم
کنجاله سویا 385 کیلوگرم 315 کیلوگرم 250 کیلوگرم 220 کیلوگرم
ذرت 560 کیلوگرم 625 کیلوگرم 685 کیلوگرم 710 کیلوگرم
کربنات کلسیوم 38 درصد 15 کیلوگرم 15 کیلوگرم 15 کیلوگرم 15 کیلوگرم
چربی مخصوص طیور 10 کیلوگرم 15 کیلوگرم 20 کیلوگرم 25 کیلوگرم
جمع 1000 کیلوگرم 1000 کیلوگرم 1000 کیلوگرم 1000 کیلوگرم
آنالیز دان طیور
درصد پروتئین 22 19.5 17 16
درصد لیزین قابل دسترس 1.3 1.2 0.96 0.88
درصد متیونین قابل دسترس 0.56 0.52 0.40 0.38
درصد فسفر قابل دسترس 0.46 0.43 0.42 0.41
درصد کلسیوم 0.95 0.93 0.89 0.85
درصد سدیوم 0.14 0.14 0.14 0.14
انرژی(کیلوکالری در کیلوگرم) 2930 3025 3115 3175

توضیح:
1- محاسبات لیزین ، متیونین و فسفر بر مبنای درصد قابل دسترس صورت گرفته است که از روش متداول ، محاسبه ای علمی تر و دقیق تر بوده و لذا مقدار کل مواد نام برده حداقل 12 درصد بیشتر از ارقام جدول فوق می باشد.

2- مصرف آنتی بیوتیک به منظور پیشگیری، سبب جلوگیری از فعالیت مثبت میکرو ارگانیزم های سین بیوتیک( پروبیوتیک + پربیوتیک) افزوده شده به کنسانتره، در روده خواهد شد و لذا مصرف آنتی بیوتیک فقط برای درمان گله توصیه میشود.

3- مصرف آنتی کوکسیدیال از ابتدای دوره و در طول پرورش توصیه شده و انتخاب نوع آنتی کوکسیدیال و همچنین زمان حذف آن از فرمول دان، باید توسط دامپزشک مرغداری تعیین گردد.

4- محاسبه درصد کلسیوم بر مبنای استفاده از کربنات کلسیوم 38 درصد بوده و در صورت استفاده از صدف، فرمول باید مجددا تنظیم گردد.

برای تهیه تجهیزات پرورش طیور و توزیع کنسانتره - شرکت سروش رشد تماس بگیرید.

تصاویر دفتر خدمات مهندسی طیور

تجهیزات پرورش طیور و توزیع کنسانترهتجهیزات پرورش طیورتهیه لوازم پرورش طیورتجهیزات مرغداریتوزیع کنسانتره سروش رشددفتر خدمات مهندسی طیور با مدیریت آقای علوی

نقشه محل

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید