تعمیرگاه اردشیر

تعمیرگاه اردشیر

با ارائه خدمات فنی، بازرس ویژه خدمات خودرویی

خودرو بر شبانه روزی

تعمیرات در منزل

جلوبندی

اطلاعات تماس

تلفن همراه: 09393064147 و 09153064147

نشانی: مشهد، بلوار توس، بین 65 و 67

نشانی صفحه: http://www.bazar-mashad.com/2500