کارت تبلیغات خدمات فنی تخصصی اطمینان

تعمیرگاه فنی اطمینان

تعمیر جلوبندی، فرمان های هیدرولیک، تنظیم فرمان، تنظیم ارتفاع با بهترین کیفیت، بازدید چرخ های انواع ماشین های خارجی و ایرانی با مدیریت: حسن طالبی
اطلاعات تماس:
آدرس خدمات فنی تخصصی اطمینان: مشهد، خیابان فدائیان اسلام 25، بین 9 و 11
آدرس: مشهد، چهار راه مقدم، پروین اعتصامی 10، چهار راه اول، سمت راست، داخل عقب نشینی
تلفن: 051134376541
همراه: 09153211584
اطلاعات بیشتر: اتوسرویس,مکانیکی,تعمیرگاه