مشخصات

انواع کنار مبلی - جلو مبلی و میز عسلی
نوع جنس: چوب راش
رنگ چوب: سلیقه مشتری
ضمانت: 2 سال

مراحل خرید

کنار مبلی، جلو مبلی و میز عسلیکنار مبلی، جلو مبلی و میز عسلیکنار مبلی، جلو مبلی و میز عسلیکنار مبلی، جلو مبلی و میز عسلی