افزودن مکان به نقشه

جهت افزودن مکان به نقشه مشهد فرم زیر را تکمیل نمایید.
لطفا تلفن و آدرس را صحیح وارد کنید. مکان مورد نظر پس از اطمینان در نقشه منتشر می شود.

نام مکان(*)
لطفا نام فروشگاه یا مکان را مختصر بنویسید (حداکثر 50 حرف).

نام مدیریت
لطفا نام فروشگاه و یا نام مکان مورد نظر را بنویسید.

تلفن(*)
لطفا حداقل یک شماره تلفن وارد کنید.
مثال: 0915XXXXXXX-051.XXXXXXXX

آدرس(*)
لطفا آدرس را مختصر وارد کنید (حداکثر 150 حرف).

وب سایت

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید