پرده سرای رمانتیک

پرده سرای رومانتیک

محصولات پرده سرای رومانتیک شامل: شيشه ای ساده در رنگ هاي مختلف با دکور مخمل مدل فرشته دوبل دورنگ، پرده توری کرک بافت با گل های لمه بافت و کرک دوزی شده با دکور مخمل دو رنگ شالی، پرده توری ساده با طرح های ريز سيم دوزی شده با دکور مخمل مدل دوبل فرشته دو رنگ، پرده توری سيم دوزی شده با گل هاي لمه بافت با دکور دوبل مدل کشتی که با پارچه های تافته خشک و ساتن طرح دار طراحي شده است، پرده توری شیشه ای با طرحهای سیم دوزی شده که دو رو میباشد. همراه با دکور مخمل مدل فرشته، پرده توری لمه بافت که طرحهای آن برجسته لمه بافت سيم دوزی شده میباشد. همراه با دکورهای دوبل که دکور رو، مدل گل با تافته ی طرح دار و دکور زیری مدل فرشته با پارچه ی لمه بافت می باشد.

پرده توری شیشه ای با طرحهای سیم دوزی شده که دو رو میباشد. همراه با دکور مخمل مدل فرشته، پرده توری سیم دوزی شده با گل های برجسته کرک دوزی شده همراه با دکور ساتن براق مدل فرشته، پرده توری با طرحهای سیم بافت همراه با دبل شید، پرده توری با طرحهای سیم بافت همراه با دکور مخمل مدل فرشته، پرده توری با طرح های ستونی سیم دوزی شده و دو رو. همراه با دکورهای دوبل که دکور زیری مخمل مدل فرشته بوده و دکور رو تافته طرح دار مدل گل میباشد، پرده توری شیشه اي با گل های سیم بافت دو رو، همراه با دکورهای دوبل، که دکور زیری مخمل مدل فرشته و دکور رو تافته سیم بافت که دو رو بوده و کمبين(ست)با تور میباشد، پرده توری ساده با طرح های پروانه و گل.

اطلاعات تماس:
آدرس پرده سرای رومانتیک: تبریز، ائل گلی فلکه امام رضا، بطرف ویلاشهر، روبروی مخابرات ائل گلی.
تلفن پرده سرای رومانتیک: 3817899-0411 و 3801575-0411
وب سایت: http://pardehromantic.froushgah.com

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید