آزمایشگاه های خصوصی مشهد

نام مشاغل
تماس
شبکه اجتماعی
آزمایشگاه کوثر مشهد - پاتولوژی، ژنتیک و بالینی
آزمایشگاه کوثر مشهد - پاتولوژی، ژنتیک و بالینی
مسئول فنی: دکتر علی آیت اللهی
وبسایت ویژه
مشهد، بلوار کوثر، بین کوثر 2 و 4، ساختمان پزشکان فارابی، طبقه 1-
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه دکتر خدری - تشخیص طبی عمومی
آزمایشگاه دکتر خدری - تشخیص طبی عمومی
مسئول فنی: دکتر جمشید خدری
وبسایت ویژه
مشهد، احمدآباد، بین بعثت 2 و 4 ، پلاک 10
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه دکتر سزاوار - تشخیص طبی عمومی
آزمایشگاه دکتر سزاوار - تشخیص طبی عمومی
مسئول فنی: دکتر مجید سزاوار کمالی
وبسایت ویژه
مشهد، احمدآباد، نبش عارف 5، پلاک 15، ساختمان پزشکی بهار
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه ذکریا رازی - تشخیص طبی عمومی
آزمایشگاه ذکریا رازی - تشخیص طبی عمومی
مسئول فنی: دکتر محمدجواد شکری
وبسایت ویژه
مشهد، خیابان آبکوه، تقاطع کلاهدوز، پلاک 487
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه دكتر طاهری - تشخیص طبی عمومی
آزمایشگاه دكتر طاهری - تشخیص طبی عمومی
مسئول فنی: دکتر رجب هدایت نیا
وبسایت ویژه
مشهد، بلوار پیروزی، نبش پیروزی 34
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه دكتر عبدی نژاد - آسيب شناسی بالينی
آزمایشگاه دكتر عبدی نژاد - آسيب شناسی بالينی
مسئول فنی: دکتر علی عبدی نژاد، دکتر جينا پهلوان
وبسایت ویژه
مشهد، انتهای بلوار سجاد، پلاک 275
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه دکتر علمداری -آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آزمایشگاه دکتر علمداری -آسيب شناسی بالينی و تشريحی
مسئول فنی: دکتر نسرین خیاط زاده علمداری
وبسایت ویژه
مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش وکیل آباد 16(سامانیه)، پلاک 2، ساختمان پزشکان البرز
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه دکتر گلکاریان - تشخیص طبی عمومی
آزمایشگاه دکتر گلکاریان - تشخیص طبی عمومی
مسئول فنی: دکتر کریم گلکاریان
وبسایت ویژه
شهد، بلوار فرامرز عباسی، نبش فرامرز 35، پلاک 391
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه دکتر مجتهدی - تشخیص طبی
آزمایشگاه دکتر مجتهدی - تشخیص طبی
مسئول فنی: دکتر محمدحسین مجتهدی
وبسایت ویژه
مشهد، بلوار وکیل آباد، ابتدای بلوار هفت تیر، خیابان گلشن، بین گلشن 4 و 6، پلاک53
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه دکتر منصف - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آزمایشگاه دکتر منصف - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
مسئول فنی: دکتر حسین منصف و دکتر بیژن منصف
وبسایت ویژه
مشهد، خیابان گلستان، ساختمان 62
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه دکتر موید - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آزمایشگاه دکتر موید - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
مسئول فنی:
وبسایت ویژه
مشهد، خيابان احمدآباد، نبش خيابان پرستار
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه دکتر میر صدرایی - آسیب شناسی تشریحی
آزمایشگاه دکتر میر صدرایی - آسیب شناسی تشریحی
مسئول فنی: دکتر سعادت میرصدرایی
وبسایت ویژه
مشهد، خیابان چمران، نبش چمران 3، ساختمان 45
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه دکتر ناظمی - تشخیص طبی عمومی
آزمایشگاه دکتر ناظمی - تشخیص طبی عمومی
مسئول فنی: دکتر رمضان ناظمی
وبسایت ویژه
مشهد، بلوار توس، بعدازتوس75 (بعد از سه راه دانش)
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه دکتر نجات شکوهی - تشخیص طبی عمومی
آزمایشگاه دکتر نجات شکوهی - تشخیص طبی عمومی
مسئول فنی: دکتر نجات شکوهی و دکتر محمد رضا بربند
وبسایت ویژه
مشهد، خیابان کوهسنگی، نرسیده به میدان الندشت
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه دکتر نژادحسین - تشخیص طبی عمومی
آزمایشگاه دکتر نژادحسین - تشخیص طبی عمومی
مسئول فنی: دکتر علیرضا نژادحسین
وبسایت ویژه
مشهد، احمدآباد، كوچه عارف، عارف4، پلاک1/8
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه دکتر یاورمنش - آسیب شناسی بالینی
آزمایشگاه دکتر یاورمنش - آسیب شناسی بالینی
مسئول فنی: دکتر علیرضا یاورمنش
وبسایت ویژه
مشهد، احمد آباد، نبش عارف 3، ساختمان پزشکان حکیم
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه نوید - آسیب شناسی تشریحی و بالینی
آزمایشگاه نوید - آسیب شناسی تشریحی و بالینی
مسئول فنی: دکتر فردین یغمایی و دكتر علی اكبر شمسیان
وبسایت ویژه
مشهد، احمدآباد، بین پاستور و قائم، ساختمان هدایت، طبقه اول
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه دكتر هدایت نيا - آسیب شناسی تشریحی
آزمایشگاه دكتر هدایت نيا - آسیب شناسی تشریحی
مسئول فنی: دكتر رجب هدایت نيا
وبسایت ویژه
مشهد، بلوار توس، نبش توس 81
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه دی - تشخیص طبی عمومی
آزمایشگاه دی - تشخیص طبی عمومی
مسئول فنی: دکتر مسعود ایمان طلب
وبسایت ویژه
مشهد، قاسم آباد، بلوار شاهد، تقاطع شاهد و حجاب، پلاک 799
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه رازی - آسیب شناسی تشریحی و بالینی
آزمایشگاه رازی - آسیب شناسی تشریحی و بالینی
مسئول فنی: دکتر جلال کامل عطار
وبسایت ویژه
مشهد، خیابان چمران، سه راه جم، ساختمان پزشکان شفا
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه شبانه روزی دکتر نوروزپور
آزمایشگاه شبانه روزی دکتر نوروزپور
مسئول فنی: دکتر شهریار نوروزپور و دکتر محمد جواد فرهمن
وبسایت ویژه
مشهد، خیابان چمران 13 ، پلاک 17
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه سینوهه - تشخيص طبی عمومی
آزمایشگاه سینوهه - تشخيص طبی عمومی
مسئول فنی: دکتر حمیدرضا مکرم
وبسایت ویژه
مشهد، بلوار امامت، امامت30، پلاک 4
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه صدرا - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آزمایشگاه صدرا - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
مسئول فنی: دکتر مهری تفضلی
وبسایت ویژه
مشهد، خیابان دانشگاه، خیابان کفائی 2 - آزمایشگاه صدرا
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه فارابی - تشخیص طبی
آزمایشگاه فارابی - تشخیص طبی
مسئول فنی: دکتر منصوره محتشمی کاشانی
وبسایت ویژه
مشهد، بلوار سجاد، چهارراه بهار، نبش خیابان یاسمن، آزمایشگاه فارابی
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه فردوس - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آزمایشگاه فردوس - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
مسئول فنی: دکتر بهیه ظریف ذاکریان
وبسایت ویژه
مشهد، خیابان ابن سینا، ساختمان اطباء، آزمایشگاه فردوس
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه کاوش - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آزمایشگاه کاوش - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
مسئول فنی: دکتر محمود محمودی و دکتر لادن اسعدی
وبسایت ویژه
مشهد، احمدآباد، خیابان پرستار 1/8، پلاک 3
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه کیان - تشخیص طبی عمومی
آزمایشگاه کیان - تشخیص طبی عمومی
مسئول فنی: دکتر مهناز ناظران پور
وبسایت ویژه
مشهد، بلوار سجاد، بین زنبق و یاسمن، ساختمان پزشکان سجاد، پلاک100، طبقه 1-
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه کیمیا - تشخیص طبی عمومی
آزمایشگاه کیمیا - تشخیص طبی عمومی
مسئول فنی: دکتر علی اصغر شفق مطلق
وبسایت ویژه
مشهد، بلوار امامت، امامت 32، پلاک 10
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه متین - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آزمایشگاه متین - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
مسئول فنی: دکتر مهدی معصومیان و دكتر علی اكبر معصومیان
وبسایت ویژه
مشهد، خیابان مطهری شمالی 42، چهارراه 35 متری، طبقه فوقانی
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه مهرگان - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آزمایشگاه مهرگان - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
مسئول فنی: دکتر سیما حقیقی
وبسایت ویژه
مشهد، بلوار کلاهدوز، بین کلاهدوز 8 و 10 پلاک 36
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه دکتر رضایی - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آزمایشگاه دکتر رضایی - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
مسئول فنی: دکتر علیرضا رضایی
وبسایت ویژه
مشهد، روبروی بیمارستان قائم، کوهسنگی 6، ساختمان پزشکان سینا، طبقه همکف، واحد 2
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه میلاد - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آزمایشگاه میلاد - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
مسئول فنی: دکتر سید مهدی همام، دکتر سید محسن موسوی نژاد
وبسایت ویژه
مشهد، احمدآباد، خيابان پرستار(1)، پلاك 1/5
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه نور - تشخیص طبی عمومی
آزمایشگاه نور - تشخیص طبی عمومی
مسئول فنی: دکترمسعود شاهرودیان و دکتر هوشنگ رفعت پناه
وبسایت ویژه
مشهد، خیابان احمدآباد، خیابان بهشت، نبش بهشت 2، پلاک 39
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه نورالمهدی - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آزمایشگاه نورالمهدی - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
مسئول فنی: دکتر مهدی فتحی
وبسایت ویژه
مشهد، قاسم آباد، نبش امامیه 15
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه دكتر پیری - تشخیص طبی عمومی
آزمایشگاه دكتر پیری - تشخیص طبی عمومی
مسئول فنی: دكتر محمد پیری
وبسایت ویژه
مشهد، قاسم آباد، بلوار شهید فلاحی 17
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام
آزمایشگاه پارت - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آزمایشگاه پارت - آسیب شناسی بالینی و تشریحی
مسئول فنی: دكتر محمد جواد فرهمند
وبسایت ویژه
مشهد، بین پیروزی 49 و تقاطع هفت تیر، مرکز پزشکی
وب سایت
وبسایت ویژه
اینستاگرام
فیسبوک
تلگرام

سایر آزمایشگاههای خصوصی مشهد

بازدیدکننده گرامی! لیست زیر سایر آزمایشگاه های خصوصی در مشهد را نمایش میدهد جهت ثبت آزمایشگاهی که در فهرست فوق نمیباشد و یا در لیست میباشد و نیاز به ویرایش مشخصات دارد، از طریق دکمه ثبت اطلاعات شغلی و همچنین تلگرام @bazar-mashad_team و یا با تلفن: 09157137952 تماس بگیرید.

آزمایشگاه توس

مسئول فنی: دکتر جینا پهلوان - زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس آزمایشگاه توس: مشهد، احمدآباد، خیابان محتشمی، نبش محتشمی 3، پلاک 69، واحد زیرزمین - تلفن: 38428772

آزمایشگاه توحید

مسئول فنی: دکتر ثمانه فیضی
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس آزمایشگاه توحید: مشهد، خیابان احمدآباد، خیابان محتشمی 1، نبش شهید صبوری - تلفن: 38401242

آزمایشگاه پژوهش

مسئول فنی: دکترناصر طیبی
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس آزمایشگاه پژوهش: مشهد، احمدآباد، ابتدای خیابان قائم، مجتمع پزشکی گوهرشاد - تلفن: 38466696

آزمایشگاه پویان

مسئول فنی: دکتر دینا امیدوار طهرانی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه پویان: مشهد، قاسم آباد، میدان حجاب، جنب بازار ابریشم، ساختمان پزشکان توس گستر - تلفن: 36235047

آزمایشگاه پردیس

مسئول فنی: دکتر عبدالرضا وارسته، دکتر نوریه شریفی سیستانی، دكتر عليرضا بالينی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه پردیس: مشهد، خیابان احمدآباد، روبروی بیمارستان قائم، جنب پل هوایی، ساختمان 73 - تلفن: 38421014
اطلاعات بیشتر: آزمایشگاه تشخیص طبی پرديس

 آزمایشگاه پاسکال

مسئول فنی: دکترفاطمه مهاجرین ایروانی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی
آدرس آزمایشگاه پاسکال: مشهد، خیابان محتشمی2، ساختمان111 - تلفن: 38428789

آزمایشگاه پاستور

مسئول فنی: دکتر جواد قناعت و  دکتر مسعود مهاجری
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی
آدرس آزمایشگاه پاستور: مشهد، خیابان چمران، مقابل چمران 11، پلاک80 - تلفن: 32255710

آزمایشگاه پارسيان

مسئول فنی: دكتر رضا عطايی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه پارسيان: مشهد، ميدان بيمارستان امام رضا، ابتدای خيابان رازی، ساختمان پزشكان

آزمایشگاه دکتر آیت اللهی

زمینه فعالیت: تخصصی و فوق تخصصی
آدرس آزمایشگاه دکتر آیت اللهی: مشهد، خیابان چمران، چمران 13، پلاک 19 - تلفن: 38544410

پاتوبيولوژی مشهد

مسئول فنی: دكتر كامران غفارزاده گان
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس پاتوبيولوژی مشهد: نبش پاسداران 10، پلاك 134 - تلفن: 38546664

پاتولوژی شفا

مسئول فنی: دکتر ثامنی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی تشریحی
آدرس پاتولوژی شفا: مشهد، چمران، روبروی خیابان جم، ساختمان جم - تلفن: 38548875

پاتولوژی سینا

مسئول فنی: دکتر احمد علوی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی تشریحی
آدرس پاتولوژی سینا: مشهد، خیابان گلستان غربی، پلاک 41 - تلفن: 38545119

آزمایشگاه باقرالعلوم

مسئول فنی: دکترعباسعلی امیدی اشرفی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی
آدرس آزمایشگاه باقرالعلوم: مشهد، خیابان احمدآباد، عارف، نبش عارف 5، پلاک 17 - تلفن: 38436957

آزمایشگاه البرز

مسئول فنی: دكتر دينا اميدوار تهرانی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی
آدرس آزمایشگاه البرز: مشهد، ابن سينا، سه راه ادبيات، نبش ابن سينا 3/2، ساختمان 46

آزمایشگاه ایران

مسئول فنی: دکتر محمد علی شاهید
زمینه فعالیت: تشخيص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه ایران: مشهد، خيابان احمدآباد،  بين عارف و پرستار، ساختمان 44، آزمايشگاه ايران - تلفن: 38409600 و 38432422

آزمایشگاه آریا

مسئول فنی: دکتر امیر روح شاد
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس آزمایشگاه آریا: مشهد، چهل متری احمدآباد (بلواربعثت)، تقاطع طالقانی و بعثت، پلاك 53 ، کلينيک جراحی چشم آفتاب، طبقه 1 - تلفن: 38463024

آزمایشگاه ارشیا

مسئول فنی: دکتر اصغر مافی نژاد
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه ارشیا: مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین 8 پلاک 4 طبقه همکف - تلفن: 37651575

آزمایشگاه آراد

مسئول فنی: دکتر سید محمد تقی بیدار فریمانی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه آراد: مشهد، احمدآباد، ابتدای خیابان عارف - تلفن: 38443588

آزمایشگاه ابوریحان

مسئول فنی: دکتر علیرضا تیمچه حریری
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه ابوریحان: مشهد، سی متری طلاب نبش بلوار ابوریحان - تلفن: 32727440

آزمایشگاه ابن سینا

مسئول فنی: دکتر حمید رضا مکرم دری
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه ابن سینا: مشهد، بلوار وکیل آباد، سه راه آب برق،  پلاک 538 - تلفن: 38685626

آزمایشگاه بهار دانش

مسئول فنی: دکتر مریم جعفری راد
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی
آدرس آزمایشگاه بهار دانش: مشهد، خیابان دکتر بهشتی، بهشتی 30 - تلفن: 38428941

آزمایشگاه بهار

مسئول فنی: دکتر سیمین هیرادفر
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه بهار: مشهد، خیابان کوهسنگی، کوهسنگی6 ، چهار راه اول، ساختمان پزشکان - تلفن: 38519383

آزمایشگاه بهراد طوس

مسئول فنی: دکتر مژگان ظریف
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی
آدرس آزمایشگاه بهراد طوس: مشهد، سی متری طلاب، مفتح 3، پلاک 186 - تلفن: 32738899

آزمایشگاه بهمن

مسئول فنی: دکترعبدالحسین افکاری
زمینه فعالیت: تشخیص طبی
آدرس آزمایشگاه بهمن: مشهد، میدان بیمارستان امام رضا، جنب داروخانه ثابت، پلاک 170 - تلفن: 38547788

آزمایشگاه جهاد دانشگاهی2

مسئول فنی: دکتر فردین یغمایی، دكتر رمضان ناظمی، دكتر حميدرضا هاشميان
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه جهاد دانشگاهی2: مشهد، سيمتری طلاب (مفتح)، مفتح4 - تلفن: 32731177

آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مرکزی

مسئول فنی: دکتر شمسیان
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مرکزی: مشهد، میدان ده دی، خیابان رازی غربی، پلاک51 - تلفن: 38540000 و 38548026

آزمایشگاه حکیم

مسئول فنی: دکتر محمد قره باغی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه حکیم: مشهد، خیابان کوهسنگی، کوهسنگی4، پلاک 5 - تلفن: 38112320 و 338112321

آزمایشگاه دانش

مسئول فنی: دکتر علیرضا پوررضا
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دانش: مشهد، سه راه آب وبرق، بين وكيل آباد 20 و 22 ، تلفن: 38645515

آزمایشگاه دکتر آگنج

مسئول فنی: دکتر جلیل آگنج
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر آگنج: مشهد، جاده سرخس، شهرک شهید رجایی، بلوار حر، حر 5 - تلفن: 33713249

آزمایشگاه دکتر اجتهادی

مسئول فنی: دکتر محمد مهدی اجتهادی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر اجتهادی: مشهد، خيابان احمدآباد، راهنمایی 3، پلاک9 و 11 - تلفن: 38427056 و 38420559

آزمایشگاه دکتر اسکویی

مسئول فنی: دکتر شايسته ابراهيميان
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر اسکویی: مشهد، بلوار سجاد، چهارراه خیام، مجتمع پزشکی نگین - تلفن: 37676200

آزمایشگاه دكتر اكبرزاده

مسئول فنی: دکتر شايسته ابراهيميان
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دكتر اكبرزاده: مشهد، تقاطع بلوار پيروزی و ميدان هاشميه، پلاك1093 - تلفن: 38816525

آزمایشگاه دکتر امینی

مسئول فنی: دکتر ابوالقاسم امینی، دكتر عليرضا رضايی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه دکتر امینی: مشهد، کوی دکتری، جنب خیابان پاستور، پلاک 186 - تلفن: 38434119

آزمایشگاه دکتر بردبار

مسئول فنی: دکتر فرهاد عامل بردبار
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر بردبار: مشهد، بلوارتوس، بولوار ولیعصر،  بیست متری یزدان، دوست پلاک7 - تلفن: 37646750

آزمایشگاه دکتر بنایی

مسئول فنی: دکتر محمد امیر بنایی
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس آزمایشگاه دکتر بنایی: مشهد، بلوار وكيل آباد، بين 13 و 15، جنب داروخانه دكتر انصاری، پلاك 225 - تلفن: 36080848

آزمایشگاه دکتر بوستانچی

مسئول فنی: دکترسعید رضا بوستانچی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر بوستانچی: مشهد، بلوار دوم طبرسی، نرسیده به 21، ساختمان پزشکان پریناز - تلفن: 32141066

آزمایشگاه دکتر بیگدلی

مسئول فنی: دکترعبدالعلی بیگدلی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی
آدرس آزمایشگاه دکتر بیگدلی: مشهد، آزادشهر، بلوار امامت، نبش امامت 3، پلاک 87 -  تلفن: 36051328 و 36062336

آزمایشگاه دکتر جلالی

مسئول فنی: دکتر محسن جلالی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر جلالی: مشهد، شهرک شهید رجایی -  تلفن: 33723969

آزمایشگاه دکتر حامدی

مسئول فنی: دکتر حمیده روشن روان
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی وسيتولوزی
آدرس آزمایشگاه دکتر حامدی: مشهد، بلوار پیروزی، چهارراه خاقانی، خاقانی جنوبی، بین 22 و 24 - تلفن: 38785507

دیدگاه‌ها   

+3 # دکتر سیما حقیقی 1396-01-21 10:07
آدرس آزمایشگاه مهرگان مشهد به مسئولیت فنی اینجانب دکتر سیما حقیقی به ـدرس زیر تغییر یافته است. مشهد: بلوار کلاهدوز - بین کلاهدوز 8 و 10 - پلاک 36 تلفن 38439276 خواهمشند است نسبت به تغییر آدرس اقدام بفرمایید ممنون
پاسخ دادن

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید