بانک اطلاعات بازار مشهد

وب سایت بانک اطلاعات بازار مشهد با هدف راهنمای اطلاعات بازار و برای کمک به افراد جهت پیدا کردن بهترین فروشگاه های محلی مشهد راه اندازی شده است. امکانات سایت بازار مشهد:

۱. ثبت اطلاعات شغلی رایگان در بخش بانک اطلاعات مشاغل.

۲. ثبت اصناف ویژه جهت معرفی فروشگاه های معتبر در بخش معرفی اصناف ویژه.