خدمات عصر تلکام

خدمات پشتیبانی و فروش - عصر تلکام

1- خدمات پشتیبانی و فروش ADSL2+ عصر تلکام

ارائه دهنده سرویس ADSL در ایران

2- ارائه دهنده سرویس ADSL در ایران

ترافیک بی نهایت ویژه مشترکین آیو

3- ترافیک نداریم! مشترکین آیو میتوانند بدون محاسبه حجم تا بی نهایت مصرف استفاده نمایند

ارائه خدمات هایپر ترافیک ADSL2+

4- ارائه خدمات هایپر ترافیک ADSL2+

دسترسی به دنیایی از برنامه های اندروید کندو - عصر تلکام

5- دسترسی به دنیایی از برنامه های اندروید کندو

سرویس های ارزش افزوده - عصر تلکام

6- سرویس های ارزش افزوده - عصر تلکام

...

لطفا به اصناف مربوطه اطلاع دهید که از سایت بازار مشهد تماس گرفته اید.

مدیریت: ارجمند

تلفن: 38840006 051 /

همراه: 09194399700

فکس: -

آدرس: مشهد، وکیل آباد، بلوار کوثر شمالی 8، فاز تجاری، طبقه زیرین کتاب فروشی زوار

تلگرام: @

اینستاگرام: @

صفحه ویژه: bazar-mashad.com/2321


شعبه ها

...

نمایندگی ها

...