لطفا به «شرکت داده پردازان مرداس» اطلاع دهید که از سایت بازار مشهد تماس گرفته اید.

مدیریت: مکاری

تلفن: 36075245 051 /

همراه: 09150525854 /

فکس:

آدرس: مشهد، بلوار جلال آل احمد، جلال آل احمد 20، گل وانلی

تلگرام: Online1flower@

اینستاگرام: Online.flower@

وب سایت ویژه: bazar-mashad.com/1761

مدیریت: طوفانی

تلفن: 37258957 051 /

همراه: 09155165006 /

فکس: -

آدرس: مشهد، بلوار کلاهدوز، نبش کلاهدوز 23 پلاک 32

تلگرام: @

اینستاگرام: @

وبسایت ویژه: bazar-mashad.com/2303