تماس

لیست LCD های موجود در انبار

بخشی از موجودی lcd های قدیمی در انبار به منظور استفاده از قطعات اصلی برای همشهریان گرامی.

SAMSUNG

تلویزیون های سامسونگ موجود در انبار SAMSUNG

کد
مارک تلویزیون
مدل تلویزیون
موجودی انبار
 
SAMSUNG
LA32B350
 
SAMSUNG
LA32R91
 
SAMSUNG
LA32R91
 
SAMSUNG
LA32S81
 
SAMSUNG
LA37R81
 
SAMSUNG
LA40C530
 
SAMSUNG
LA37A450
 
SAMSUNG
LA46C575
 
SAMSUNG
LA40B570
 
SAMSUNG
LA32C565
 
SAMSUNG
LA40B580
 
SAMSUNG
LA40D585
 
SAMSUNG
LA37A450
 
SAMSUNG
LA22A450
 
SAMSUNG
UA40D5003
 
SAMSUNG
UA46EH5550
 
SAMSUNG
LA32B470
 
SAMSUNG
UA46D5500
 
SAMSUNG
LA46C575
 
SAMSUNG
UA40C5550
 
SAMSUNG
UA40D5540
 
SAMSUNG
LA40B580
 
SAMSUNG
LA40B550
 
SAMSUNG
LA32D585
 
SAMSUNG
LA32B470
 
SAMSUNG
LA32D455
 
SAMSUNG
UA46D6000
 
SAMSUNG
LA46S88
 
SAMSUNG
LA40B570
 
SAMSUNG
LA40B690
 
SAMSUNG
UA40EH5560
 
SAMSUNG
LA40B580
 
SAMSUNG
LA40A450
 
SAMSUNG
LA40B690
 
SAMSUNG
LA40B580
 
SAMSUNG
LA37588
 
SAMSUNG
UA405550
 
SAMSUNG
LA37B570
 
SAMSUNG
LA32R81
 
SAMSUNG
LA32B570
 
SAMSUNG
LA40A330
 
SAMSUNG
LA37A450
 
SAMSUNG
LA40B470
 
SAMSUNG
LA32B350
 
SAMSUNG
LA26CH65C4
 
SAMSUNG
LA32C380
 
SAMSUNG
LA26R77
 
SAMSUNG
LA32D455
 
SAMSUNG
LA32C465
 
SAMSUNG
LA32B350
 
SAMSUNG
LA32C480
 
SAMSUNG
LA40D575
 
SAMSUNG
LA37A550
 
SAMSUNG
LA32A330
 
SAMSUNG
LA32T51B
 
SAMSUNG
LA32R81
 
SAMSUNG
LA40C585
 
SAMSUNG
LA40B580
 
SAMSUNG
PS43E445
 
SAMSUNG
LA40N81
 
SAMSUNG
LA40N81
 
SAMSUNG
LA40B570
 
SAMSUNG
UA46B6000
 
SAMSUNG
LA40B580
 
SAMSUNG
LA46B550
 
SAMSUNG
LA32B470
 
SAMSUNG
LA32B450
 
SAMSUNG
LA40B470
 
SAMSUNG
UA46D6000
 
SAMSUNG
LA40A650
 
SAMSUNG
LA40B470
 
SAMSUNG
PS43F550
 
SAMSUNG
LA26R91
 
SAMSUNG
LA40C565
 
SAMSUNG
LA32D585
 
SAMSUNG
LA32C475
 
SAMSUNG
UA37C550
 
SAMSUNG
LA40D585
 
SAMSUNG
PS43E485
 
SAMSUNG
LA32D485
 
SAMSUNG
LA32C380
 
SAMSUNG
LA40D585
 
SAMSUNG
UA32F5550
 
SAMSUNG
LA32D445
 
SAMSUNG
LA40D585
 
SAMSUNG
LA22C475
 
SAMSUNG
LA32A450
 
SAMSUNG
LA32B470
 
SAMSUNG
LA32D465
 
SAMSUNG
LA22B350
 
SAMSUNG
S19A300N
 
SAMSUNG
1632NW
 
SAMSUNG
LA40D575
 
SAMSUNG
UA32EH4830
 
SAMSUNG
UA40H5855
 
SAMSUNG
LA40B579
 
SAMSUNG
UA40D5550
 
SAMSUNG
LA26R91
 
SAMSUNG
LA46B580
 
SAMSUNG
LA32C465
 
SAMSUNG
LA32B470
 
SAMSUNG
LA32C565
 
SAMSUNG
LA27S71
 
SAMSUNG
LA32A450
 
SAMSUNG
LA46C585
 
SAMSUNG
UA46EH6930
 
SAMSUNG
LA40B580
 
SAMSUNG
PS42C99
 
SAMSUNG
PS43E480
 
SAMSUNG
UA40EH6930
 
SAMSUNG
UA40EH5550
 
SAMSUNG
LA32C465
 
SAMSUNG
PS43D495
 
SAMSUNG
LA37R81
 
SAMSUNG
LA32R91
 
SAMSUNG
UA32F5550
 
SAMSUNG
PS42C460
 
SAMSUNG
LA40B570
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

LG

تلویزیون های ال جی موجود در انبار LG

کد
مارک تلویزیون
مدل تلویزیون
موجودی انبار
 
LG
42PJ250R
 
LG
42LH700YR
 
LG
42LH200RLA
 
LG
32LS46100
 
LG
42LW57000
 
LG
37LE5500
 
LG
47LA62100
 
LG
42LV34000
 
LG
42PC5RH
 
LG
42LF120
 
LG
42LK5300
 
LG
42
 
LG
42LCD470
 
LG
26LH200
 
LG
42LC4R
 
LG
42CS4600
 
LG
37CS5600
 
LG
42LM5800
 
LG
47LW57000
 
LG
47LM7610
 
LG
32PC55RA
 
LG
37LV35000
 
LG
32LN5400B
 
LG
32LK3100
 
LG
32LS34000
 
LG
47LB56100
 
LG
47LN54200
 
LG
40LF570
 
LG
50LN504
 
LG
55UF850
 
LG
32CS4610
 
LG
50LN540
 
LG
37LG535
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SONY

تلویزیون های سونی موجود در انبار SONY

کد
مارک تلویزیون
مدل تلویزیون
موجودی انبار
 
SONY
KLV46V550
 
SONY
B7
 
SONY
KDL46EX720
 
SONY
KLV40EX500
 
SONY
KLV32EX300
 
SONY
KLV32S550
 
SONY
KLV32V200
 
SONY
KLV32T55A
 
SONY
KLV32
 
SONY
KDL40EX520
 
SONY
KDL40NX720
 
SONY
KDL40EX520
 
SONY
KDL46EX520
 
SONY
KLV46S200
 
SONY
KDL40R450
 
SONY
KLV40CX520
 
SONY
KLV32V400
 
SONY
KDL40EX520
 
SONY
KDL50W700
 
SONY
KLV46V400
 
SONY
KDL55EX720
 
SONY
KLV32S550
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

XVISION

تلویزیون های ایکس ویژن موجود در انبار XVISION

کد
مارک تلویزیون
مدل تلویزیون
موجودی انبار
 
XVISION
LC32IMG5
 
XVISION
LC32IMM7
 
XVISION
LC32IMB2
 
XVISION
LC32IM42
 
XVISION
LC32IMB5
 
XVISION
LC32IMG7
 
XVISION
LD32IMM9E
 
XVISION
LC32IM42
 
XVISION
LC32IMB5E
 
XVISION
LC32IM42
 
XVISION
LE32KD20
 
XVISION
LE42KD20
 
XVISION
LC32IMM7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SNOWA

تلویزیون های اِسنوا موجود در انبار SNOWA

کد
مارک تلویزیون
مدل تلویزیون
موجودی انبار
 
SNOWA
SLD42A310
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

JVC

تلویزیون های جی وی سی موجود در انبار JVC

کد
مارک تلویزیون
مدل تلویزیون
موجودی انبار
 
JVC
LT42E10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

PRIMA

تلویزیون های پریما موجود در انبار PRIMA

کد
مارک تلویزیون
مدل تلویزیون
موجودی انبار
 
PRIMA
LC32KU63S
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

DAEWOO

تلویزیون های دوو موجود در انبار DAEWOO

کد
مارک تلویزیون
مدل تلویزیون
موجودی انبار
 
DAEWOO
DLE394600DPB
 
DAEWOO
DLM42Z88N
 
DAEWOO
DLD32X2MT88
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SANYO

تلویزیون های سانیو موجود در انبار SANYO

کد
مارک تلویزیون
مدل تلویزیون
موجودی انبار
 
SANYO
LCD32K40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SANAM

تلویزیون های صنام موجود در انبار SANAM

کد
مارک تلویزیون
مدل تلویزیون
موجودی انبار
 
SANAM
ELE42F04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

دیدگاه‌ها   

+2 # حمیدرضا محمدی 1396-06-26 16:52
سلام
نیاز به یک پنل برای تلویزیون سامسونگ مدل
UA46B6000 دارم لطفا اگر دارید اطلاع دهید
با تشکر
پاسخ دادن
0 # عاشور 1394-05-15 12:34
با سلام تلویزیون سونی r4045 پنلش شکسته است امکان تعویض آن وجود دارد .
پاسخ دادن

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید