رینگ و لاستیک رشیدی

...

لطفا به اصناف مربوطه اطلاع دهید که از سایت بازار مشهد تماس گرفته اید.

مدیریت: رشیدی

تلفن: 38657733 051 /

همراه: 09105760204 / 09330692273

فکس:

آدرس: مشهد، بین پیروزی 70 و 72

تلگرام: @

اینستاگرام: @

وب سایت ویژه: bazar-mashad.com/2444


شعبه ها

...

نمایندگی ها

...