لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1302

⊕ کد: 1302

$ قیمت: 59,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

رنگ های موجود : مشکی
سایز : بیگ سایز 48 تا 54

فروش بصورت کلی و جزئی در سراسر کشور.
جهت سفارش با شماره 09157137952 تماس گرفته و یا فرم سفارش محصول را تکمیل نمایید.

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1342

⊕ کد: 1342

$ قیمت: 59,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1342
دور سینه: 113 تا 128
دور کمر: 106 تا 116
قد لباس: 69 سانت
قد آستین: 41 سانت

لباس زنانه سایز بزرگ کد 19020

⊕ کد: 19020

$ قیمت: 59,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

لباس زنانه سایز بزرگ کد 19020
سایز: بیگ سایز 46 تا 52
دور سینه: 104 تا 120
دور کمر: 100 تا 110
قد لباس: 92 سانت
جنس: نخ کشی
رنگ های موجود: مشکی

لباس زنانه سایز بزرگ کد 19012

⊕ کد: 19012

$ قیمت: 59,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

لباس زنانه سایز بزرگ کد 19012
سایز: بیگ سایز 46 تا 52
دور سینه: 104 تا 120
دور کمر: 100 تا 110
قد لباس: 75 سانت
جنس: جودون
رنگ های موجود: سرمه ای

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1303

⊕ کد: 1303

$ قیمت: 69,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1303
دور سینه: 110 تا 125
دور کمر: 106 تا 120
دور شکم: 124 تا 139
قد: 146 سانت

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1304

⊕ کد: 1304

$ قیمت: 69,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1304
رنگ های موجود: مشکی
سایز: بیگ سایز 46 تا 54

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1305

⊕ کد: 1305

$ قیمت: 63,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1305
دور سینه: 112 تا 127
دور کمر: 108 تا 123
دور شکم: 114 تا 129
دور بازو: 44 تا 50
قد: 65 سانت

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1307

⊕ کد: 1307

$ قیمت: 65,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

لباس مجلسی سایز بزرگ کد 1307
رنگ های موجود: مشکی
سایز: بیگ سایز 46 تا 52

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1309

⊕ کد: 1309

$ قیمت: 65,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1309
دور سینه: 110 تا 120
دور کمر: 103 تا 113
دور شکم: 118 تا 128
دور بازو: 40 تا 50
قد: 99 سانت

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 19011

⊕ کد: 19011

$ قیمت: 59,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 19011
سایز: بیگ سایز 46 تا 52
جنس: جودون و تترون
رنگ های موجود: سرمه ای

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1315

⊕ کد: 1315

$ قیمت: 59,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1315
دور سینه: 110 تا 120
دور کمر: 102 تا 117
قد: 99 سانت

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 19008

⊕ کد: 19008

$ قیمت: 59,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 19008
سایز: بیگ سایز 46 تا 52
جنس: جودون
رنگ های موجود: مشکی

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1324

⊕ کد: 1324

$ قیمت: 62,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1324
دور سینه:114 تا 129
دور کمر: 104 تا 119
دور ران: 70 تا 85
قد سرشانه تا فاق: 85 سانت

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1306

⊕ کد: 1306

$ قیمت: 67,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1306
سایز: بیگ سایز 46 تا 54
رنگ های موجود: مشکی

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1329

⊕ کد: 1329

$ قیمت: 75,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1329
دور سینه: 110 تا 125
دور کمر: 102 تا 117
قد: 115 سانت
قسمت دامن کلوش می باشد.

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1345

⊕ کد: 1345

$ قیمت: 53,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1345
سایز: بیگ سایز 46 تا 54
دور سینه: 112 تا 127
قد لباس: 65 سانت
قد آستین: 60 سانت
رنگ های موجود: مشکی

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1335

⊕ کد: 1335

$ قیمت: 56,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1335
دور سینه: 110 تا 125
دور کمر: 104 تا 114
قد قسمت جلو: 66 سانت
قد قسمت پشت: 79 سانت

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1338

⊕ کد: 1338

$ قیمت: 65,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

لباس مجلسی زنانه سایز بزرگ کد 1338
دور سینه: 110تا 125
دور کمر: 102 تا 117
قد آستین: 42 سانت
قد لباس: 98 سانت

لباس زنانه سایز بزرگ مارک موهر کد 19004

⊕ کد: 19004

$ قیمت: 57,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

لباس زنانه سایز بزرگ مارک موهر کد 19004
سایز: بیگ سایز 46 تا 52
جنس: جودون
رنگ های موجود: مشکی

لباس زنانه سایز بزرگ مارک موهر کد 19007

⊕ کد: 19007

$ قیمت: 57,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

لباس زنانه سایز بزرگ مارک موهر کد 19007
سایز: بیگ سایز 46 تا 54
دور سینه: 110 تا 125
دور کمر: 103 تا 113
دور بازو: 36 تا 42
قد لباس: 78 سانت
جنس: جودون
رنگ های موجود: مشکی

لباس زنانه سایز بزرگ مارک موهر کد 19008

⊕ کد: 19008

$ قیمت: 59,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

لباس زنانه سایز بزرگ مارک موهر کد 19008
سایز: بیگ سایز 46 تا 52
جنس: جودون
رنگ های موجود: مشکی

لباس زنانه سایز بزرگ مارک موهر کد 19009

⊕ کد: 19009

$ قیمت: 65,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

لباس زنانه سایز بزرگ مارک موهر کد 19009
سایز: بیگ سایز 46 تا 54
دور سینه: 110 تا 125
دور کمر: 102 تا 113
قد جلو: 95 سانت
قد پشت: 104 سانت
جنس: جودون
رنگ های موجود: مشکی

تی شرت زنانه جنس ویسکوز طرح انار کد 7229

⊕ کد: 7229

$ قیمت: 33,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

تی شرت زنانه جنس ویسکوز طرح انار کد 7229
سایز1 » (46 تا 48):
دور سینه 100 تا 110
قد 70 سانت.
------------------
سایز2 » ( 50 تا 52):
دور سینه 110 تا 120
قد 70 سانت.
------------------
سایز3 » ( 54 تا 56):
دور سینه 120 تا 130
قد 75 سانت.

تی شرت زنانه جنس ویسکوز طرح انار یلدا کد 7211

⊕ کد: 7211

$ قیمت: 33,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

تی شرت زنانه جنس ویسکوز طرح انار یلدا کد 7211
سایز1 » (46 تا 48):
دور سینه 100 تا 110
قد 70 سانت.
------------------
سایز2 » ( 50 تا 52):
دور سینه 110 تا 120
قد 70 سانت.
------------------
سایز3 » ( 54 تا 56):
دور سینه 120 تا 130
قد 75 سانت.

تی شرت زنانه جنس ویسکوز طرح یلدا کد 7235

⊕ کد: 7235

$ قیمت: 33,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

تی شرت زنانه جنس ویسکوز طرح یلدا کد 7235
سایز1 » (46 تا 48):
دور سینه 100 تا 110
قد 70 سانت.
------------------
سایز2 » ( 50 تا 52):
دور سینه 110 تا 120
قد 70 سانت.
------------------
سایز3 » ( 54 تا 56):
دور سینه 120 تا 130
قد 75 سانت.

بلوز زنانه جنس ویسکوز طرح گل انار کد 7218

⊕ کد: 7218

$ قیمت: 40,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

بلوز زنانه جنس ویسکوز طرح گل انار کد 7218
سایز1 » (46 تا 48):
دور سینه 100 تا 110
قد 70 سانت.
------------------
سایز2 » ( 50 تا 52):
دور سینه 110 تا 120
قد 70 سانت.
------------------
سایز3 » ( 54 تا 56):
دور سینه 120 تا 130
قد 75 سانت.

بلوز زنانه جنس ویسکوز طرح هندوانه کد 7230

⊕ کد: 7230

$ قیمت: 40,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

بلوز زنانه جنس ویسکوز طرح هندوانه کد 7230
سایز1 » (46 تا 48):
دور سینه 100 تا 110
قد 70 سانت.
------------------
سایز2 » ( 50 تا 52):
دور سینه 110 تا 120
قد 70 سانت.
------------------
سایز3 » ( 54 تا 56):
دور سینه 120 تا 130
قد 75 سانت.

بلوز زنانه جنس ویسکوز طرح درخت انار کد 7232

⊕ کد: 7232

$ قیمت: 40,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

بلوز زنانه جنس ویسکوز طرح درخت انار کد 7232
سایز1 » (46 تا 48):
دور سینه 100 تا 110
قد 70 سانت.
------------------
سایز2 » ( 50 تا 52):
دور سینه 110 تا 120
قد 70 سانت.
------------------
سایز3 » ( 54 تا 56):
دور سینه 120 تا 130
قد 75 سانت.

بلوز زنانه جنس ویسکوز طرح انار کد 7233

⊕ کد: 7233

$ قیمت: 40,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

بلوز زنانه جنس ویسکوز طرح انار کد 7233

بلوز زنانه جنس ویسکوز طرح بستنی هندوانه کد 7238

⊕ کد: 7238

$ قیمت: 40,000 تومان

جزئیات »

مشخصات محصول

بلوز زنانه جنس ویسکوز طرح بستنی هندوانه کد 7238
سایز1 » (46 تا 48):
دور سینه 100 تا 110
قد 70 سانت.
------------------
سایز2 » ( 50 تا 52):
دور سینه 110 تا 120
قد 70 سانت.
------------------
سایز3 » ( 54 تا 56):
دور سینه 120 تا 130
قد 75 سانت.

مدیریت: فروشگاه پوشاک سایز بزرگ

تلفن: /

همراه: 09157137952 / 09059830163

فکس:

آدرس:

تلگرام: bazar_mashad_com@

اینستاگرام: bazar_mashad_com@

وب سایت ویژه: bazar-mashad.com/2415

دیدگاه‌ها   

+2 # Roya 1396-11-06 17:54
سلام آدرس کانال تلگرامی ندارید؟ اونجوری خیلی راحتتره...خرید حضوری هم دارید؟
قیمتها عمده است یا نه؟
ممنون.
پاسخ دادن
+1 # فروشگاه سایز بزرگ 1397-10-10 17:28
سلام بیشتر محصولات ما در منوی محصولات قابل مشاهده هستند با زدن دکمه سفارش محصول به راحتی فرم را با ذکر کد محصول مورد نظر تکمیل نمایید... بله فروش عمده هم داریم. قیمتهای جزئی فروشی و عمده فروشی محصولاتمون با هم فرقی نمیکنه و یکی است.
پاسخ دادن
+1 # بهاري 1396-02-05 01:14
باسلام
متاسفانه از سايتتون نتونستم مدل هارو ببينم
رنگ هاو سايزها درست نمايش داده نميشه
ساكن مشهد هستم
امكان ارسال عكس و سايز دقيق به ايميل بنده رو دارين؟
پاسخ دادن
+1 # فروشگاه سایز بزرگ 1397-10-10 17:38
سلام، به راحتی میتوانید از منوی محصولات مدل ها را مشاهده کنید و با زدن دکمه سفارش محصول، سفارش خود را با ذکر کد محصول مورد نظر ثبت نمایید سپس با شما تماس گرفته خواهد شد.
پاسخ دادن
+1 # پوران 1395-08-28 06:12
سلام خواستم سوال کنم الان لباسهاتون آف خورده بیست تومن هست ؟ زنانه هم دارین ؟
پاسخ دادن
+1 # فروشگاه سایز بزرگ 1397-10-10 17:24
آف برای قبلا بوده و لباسهای سایز بزرگ زنانه جدید همراه با قیمتهاشون در منوی محصولات قابل مشاهده هستند.
پاسخ دادن
+1 # زی زی 1395-06-07 21:16
مایو مردانه‌سایز بزرگ هم دارید؟
پاسخ دادن
+1 # فروشگاه سایز بزرگ 1397-10-10 17:25
در حال حاضر مایو مردانه سایز بزرگ موجود نداریم.
پاسخ دادن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید