نمایندگی تشک ، بالش و سرویس خواب

 

آدرس آزمایشگاه های خصوصی مشهد

آزمایشگاه های خصوصی مشهد

اطلاعات شماره تلفن و آدرس آزمایشگاه های خصوصی ، آزمایشگاه توس ، آزمایشگاه توحید ، آزمایشگاه پژوهش ، آزمایشگاه پویان ، آزمایشگاه پردیس و تجهیزات آزمایشگاهی در مشهد.

آزمایشگاه توس

مسئول فنی: دکتر جینا پهلوان - زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس آزمایشگاه توس: مشهد، احمدآباد، خیابان محتشمی، نبش محتشمی 3، پلاک 69، واحد زیرزمین - تلفن: 05138428772


آزمایشگاه توحید

مسئول فنی: دکتر ثمانه فیضی
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس آزمایشگاه توحید: مشهد، خیابان احمدآباد، خیابان محتشمی 1، نبش شهید صبوری - تلفن: 05138401242


آزمایشگاه پژوهش

مسئول فنی: دکترناصر طیبی
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس آزمایشگاه پژوهش: مشهد، احمدآباد، ابتدای خیابان قائم، مجتمع پزشکی گوهرشاد - تلفن: 05138466696


آزمایشگاه پویان

مسئول فنی: دکتر دینا امیدوار طهرانی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه پویان: مشهد، قاسم آباد، میدان حجاب، جنب بازار ابریشم، ساختمان پزشکان توس گستر - تلفن: 05136235047


آزمایشگاه پردیس

مسئول فنی: دکتر عبدالرضا وارسته، دکتر نوریه شریفی سیستانی، دكتر عليرضا بالينی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه پردیس: مشهد، خیابان احمدآباد، روبروی بیمارستان قائم، جنب پل هوایی، ساختمان 73 - تلفن: 05138421014 - اطلاعات بیشتر: آزمایشگاه پرديس مشهد، تشخیص طبی


 آزمایشگاه پاسکال

مسئول فنی: دکترفاطمه مهاجرین ایروانی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی
آدرس آزمایشگاه پاسکال: مشهد، خیابان محتشمی2، ساختمان111 - تلفن: 05138428789


آزمایشگاه پاستور

مسئول فنی: دکتر جواد قناعت و  دکتر مسعود مهاجری
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی
آدرس آزمایشگاه پاستور: مشهد، خیابان چمران، مقابل چمران 11، پلاک80 - تلفن: 05132255710


آزمایشگاه پارسيان

مسئول فنی: دكتر رضا عطايی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه پارسيان: مشهد، ميدان بيمارستان امام رضا، ابتدای خيابان رازی، ساختمان پزشكان


آزمایشگاه دکتر آیت اللهی

زمینه فعالیت: تخصصی و فوق تخصصی
آدرس آزمایشگاه دکتر آیت اللهی: مشهد، خیابان چمران، چمران 13، پلاک 19 - تلفن: 05138544410


پاتوبيولوژی مشهد

مسئول فنی: دكتر كامران غفارزاده گان
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس پاتوبيولوژی مشهد: نبش پاسداران 10، پلاك 134 - تلفن: 05138546664


پاتولوژی شفا

مسئول فنی: دکتر ثامنی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی تشریحی
آدرس پاتولوژی شفا: مشهد، چمران، روبروی خیابان جم، ساختمان جم - تلفن: 05138548875


پاتولوژی سینا

مسئول فنی: دکتر احمد علوی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی تشریحی
آدرس پاتولوژی سینا: مشهد، خیابان گلستان غربی، پلاک 41 - تلفن: 05138545119


آزمایشگاه باقرالعلوم

مسئول فنی: دکترعباسعلی امیدی اشرفی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی
آدرس آزمایشگاه باقرالعلوم: مشهد، خیابان احمدآباد، عارف، نبش عارف 5، پلاک 17 - تلفن: 05138436957


آزمایشگاه البرز

مسئول فنی: دكتر دينا اميدوار تهرانی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی
آدرس آزمایشگاه البرز: مشهد، ابن سينا، سه راه ادبيات، نبش ابن سينا 3/2، ساختمان 46


آزمایشگاه ایران

مسئول فنی: دکتر محمد علی شاهید
زمینه فعالیت: تشخيص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه ایران: مشهد، خيابان احمدآباد،  بين عارف و پرستار، ساختمان 44، آزمايشگاه ايران - تلفن: 05138409600 و 05138432422


آزمایشگاه آریا

مسئول فنی: دکتر امیر روح شاد
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس آزمایشگاه آریا: مشهد، چهل متری احمدآباد (بلواربعثت)، تقاطع طالقانی و بعثت، پلاك 53 ، کلينيک جراحی چشم آفتاب، طبقه 1 - تلفن: 05138463024


آزمایشگاه ارشیا

مسئول فنی: دکتر اصغر مافی نژاد
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه ارشیا: مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین 8 پلاک 4 طبقه همکف - تلفن: 05137651575


آزمایشگاه آراد

مسئول فنی: دکتر سید محمد تقی بیدار فریمانی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه آراد: مشهد، احمدآباد، ابتدای خیابان عارف - تلفن: 05138443588


آزمایشگاه ابوریحان

مسئول فنی: دکتر علیرضا تیمچه حریری
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه ابوریحان: مشهد، سی متری طلاب نبش بلوار ابوریحان - تلفن: 05132727440


آزمایشگاه ابن سینا

مسئول فنی: دکتر حمید رضا مکرم دری
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه ابن سینا: مشهد، بلوار وکیل آباد، سه راه آب برق،  پلاک 538 - تلفن: 05138685626


آزمایشگاه بهار دانش

مسئول فنی: دکتر مریم جعفری راد
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی
آدرس آزمایشگاه بهار دانش: مشهد، خیابان دکتر بهشتی، بهشتی 30 - تلفن: 05138428941


آزمایشگاه بهار

مسئول فنی: دکتر سیمین هیرادفر
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه بهار: مشهد، خیابان کوهسنگی، کوهسنگی6 ، چهار راه اول، ساختمان پزشکان - تلفن: 05138519383


آزمایشگاه بهراد طوس

مسئول فنی: دکتر مژگان ظریف
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی
آدرس آزمایشگاه بهراد طوس: مشهد، سی متری طلاب، مفتح 3، پلاک 186 - تلفن: 05132738899


آزمایشگاه بهمن

مسئول فنی: دکترعبدالحسین افکاری
زمینه فعالیت: تشخیص طبی
آدرس آزمایشگاه بهمن: مشهد، میدان بیمارستان امام رضا، جنب داروخانه ثابت، پلاک 170 - تلفن: 05138547788


آزمایشگاه جهاد دانشگاهی2

مسئول فنی: دکتر فردین یغمایی، دكتر رمضان ناظمی، دكتر حميدرضا هاشميان
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه جهاد دانشگاهی2: مشهد، سيمتری طلاب (مفتح)، مفتح4 - تلفن: 05132731177


آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مرکزی

مسئول فنی: دکتر شمسیان
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مرکزی: مشهد، میدان ده دی، خیابان رازی غربی، پلاک51 - تلفن: 05138540000 و 05138548026


آزمایشگاه حکیم

مسئول فنی: دکتر محمد قره باغی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه حکیم: مشهد، کوهسنگی4، پلاک 2 - تلفن: 05138525227


آزمایشگاه دانش

مسئول فنی: دکتر علیرضا پوررضا
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دانش: مشهد، سه راه آب وبرق، بين وكيل آباد 20 و 22 ، تلفن: 05138645515


آزمایشگاه دکتر آگنج

مسئول فنی: دکتر جلیل آگنج
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر آگنج: مشهد، جاده سرخس، شهرک شهید رجایی، بلوار حر، حر 5 - تلفن: 05133713249


آزمایشگاه دکتر اجتهادی

مسئول فنی: دکتر محمد مهدی اجتهادی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر اجتهادی: مشهد، خيابان احمدآباد، راهنمایی 3، پلاک9 و 11 - تلفن: 05138427056 و 05138420559


آزمایشگاه دکتر اسکویی

مسئول فنی: دکتر شايسته ابراهيميان
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر اسکویی: مشهد، بلوار سجاد، چهارراه خیام، مجتمع پزشکی نگین - تلفن: 05137676200


آزمایشگاه دكتر اكبرزاده

مسئول فنی: دکتر شايسته ابراهيميان
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دكتر اكبرزاده: مشهد، تقاطع بلوار پيروزی و ميدان هاشميه، پلاك1093 - تلفن: 05138816525


آزمایشگاه دکتر امینی

مسئول فنی: دکتر ابوالقاسم امینی، دكتر عليرضا رضايی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه دکتر امینی: مشهد، کوی دکتری، جنب خیابان پاستور، پلاک 186 - تلفن: 05138434119


آزمایشگاه دکتر بردبار

مسئول فنی: دکتر فرهاد عامل بردبار
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر بردبار: مشهد، بلوارتوس، بولوار ولیعصر،  بیست متری یزدان، دوست پلاک7 - تلفن: 05137646750


آزمایشگاه دکتر بنایی

مسئول فنی: دکتر محمد امیر بنایی
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس آزمایشگاه دکتر بنایی: مشهد، بلوار وكيل آباد، بين 13 و 15، جنب داروخانه دكتر انصاری، پلاك 225 - تلفن: 05116080848


آزمایشگاه دکتر بوستانچی

مسئول فنی: دکترسعید رضا بوستانچی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر بوستانچی: مشهد، بلوار دوم طبرسی، نرسیده به 21، ساختمان پزشکان پریناز - تلفن: 05132141066


آزمایشگاه دکتر بیگدلی

مسئول فنی: دکترعبدالعلی بیگدلی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی
آدرس آزمایشگاه دکتر بیگدلی: مشهد، آزادشهر، بلوار امامت، نبش امامت 3، پلاک 87 -  تلفن: 05136051328 و 05136062336


آزمایشگاه دکتر جلالی

مسئول فنی: دکتر محسن جلالی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر جلالی: مشهد، شهرک شهید رجایی -  تلفن: 05133723969


آزمایشگاه دکتر حامدی

مسئول فنی: دکتر حمیده روشن روان
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی وسيتولوزی
آدرس آزمایشگاه دکتر حامدی: مشهد، بلوار پیروزی، چهارراه خاقانی، خاقانی جنوبی، بین 22 و 24 - تلفن: 05138785507


آزمایشگاه دکتر خدری

مسئول فنی: دکتر جمشید خدری
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر خدری: مشهد، احمدآباد، بین بعثت 2 و 4 ، پلاک 10 -  تلفن: 05138404690


آزمایشگاه دکتر سزاوار

مسئول فنی: دکتر مجید سزاوار کمالی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر سزاوار: مشهد، خیابان احمدآباد، نبش عارف 5، پلاک 15، ساختمان پزشکی بهار -  تلفن: 05138436554 و 05138436978


آزمایشگاه ذکریا رازی

مسئول فنی: دکتر محمد جواد شکری
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه ذکریا رازی: مشهد، خیابان آبکوه، تقاطع کلاهدوز، پلاک 487 -  تلفن: 05137297768


آزمایشگاه دكتر طاهری

مسئول فنی: دکتر رجب هدایت نیا
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دكتر طاهری: مشهد، بلوار پيروزی، نبش پيروزی 34 -  تلفن: 05138832472


آزمایشگاه دكتر عبدی نژاد

مسئول فنی: دکتر علی عبدی نژاد، دکتر جينا پهلوان
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس آزمایشگاه دكتر عبدی نژاد: مشهد، انتهای بلوار سجاد،  پلاک 275 - تلفن: 05136053318 و 05136097214


آزمایشگاه دکتر علمداری

مسئول فنی: دکتر نسرین خیاط زاده علمداری
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس آزمایشگاه دکتر علمداری: مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش وکیل آباد 16(سامانیه)، پلاک 2، ساختمان پزشکان البرز -  تلفن: 05138822783


آزمایشگاه دکتر گلکاریان

مسئول فنی: دکتر کریم گلکاریان
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر گلکاریان: مشهد، بلوار فرامرز عباسی، نبش فرامرز 35، پلاک 391، طبقه اول -  تلفن: 05136099344


آزمایشگاه دکتر مجتهدی

مسئول فنی: دکتر محمد حسین مجتهدی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی
آدرس آزمایشگاه دکتر مجتهدی: مشهد، بلوار وکیل آباد، ابتدای بلوار هفت تیر، خیابان گلشن، بین گلشن 4 و 6، پلاک53 - تلفن: 05138937475


آزمایشگاه دکتر منصف

مسئول فنی: دکتر حسین منصف و دکتر بیژن منصف
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه دکتر منصف: مشهد، خیابان گلستان، ساختمان 62 - تلفن: 05138511361


آزمایشگاه دکتر موید

مسئول فنی: دکتر احمد موید و دکتر رضا ضیاء الحق و دکتر تقی غياثی و دکتر کامران غفارزادگان
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه دکتر موید: مشهد، خيابان احمدآباد، نبش خيابان پرستار - تلفن: 05138428360


آزمایشگاه دکتر میر صدرایی

مسئول فنی: دکتر سعادت میرصدرایی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی تشریحی
آدرس آزمایشگاه دکتر میر صدرایی: مشهد، خیابان چمران، نبش چمران 3، ساختمان 45 - تلفن: 05132211145


آزمایشگاه دکتر ناظمی

مسئول فنی: دکتر رمضان ناظمی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر ناظمی: مشهد، بلوار توس، بعدازتوس75(بعدازسه راه دانش)، نرسیده به بانک سپه - تلفن: 05136660950


آزمایشگاه دکتر نجات شکوهی

مسئول فنی: دکتر امیره نجات شکوهی و دکتر محمد رضا بربند
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر نجات شکوهی: مشهد، خیابان کوه سنگی، نرسیده به میدان الندشت، جنب مسجد النبی - تلفن: 05138439244 و 05138436230


آزمایشگاه دکتر نژادحسین

مسئول فنی: دکتر علیرضا نژادحسین
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر نژادحسین: مشهد، خيابان احمدآباد، كوچه عارف، عارف4، پلاک1/8 - تلفن: 05138459488 و 05138423973


آزمایشگاه دکتر یاورمنش

مسئول فنی: دکتر علیرضا یاورمنش
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه دکتر یاورمنش: مشهد، احمد آباد، نبش عارف 3، ساختمان پزشکان حکیم


آزمایشگاه نويد

مسئول فنی: دکتر فردین یغمایی و دكتر علی اكبر شمسيان
زمینه فعالیت: آسیب شناسی تشریحی و بالینی
آدرس آزمایشگاه نويد: مشهد، احمدآباد، بین پاستور و قائم، ساختمان هدایت، طبقه اول - تلفن: 05138445757


آزمایشگاه دكتر هدايت نيا

مسئول فنی: دكتر رجب هدايت نيا
زمینه فعالیت: آسیب شناسی تشریحی و بالینی
آدرس آزمایشگاه دكتر هدايت نيا: مشهد، بلوار توس، نبش توس81 - تلفن: 05116659392


آزمایشگاه دی

مسئول فنی: دکتر مسعود ایمان طلب
زمینه فعالیت: تشخيص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دی: مشهد، قاسم آباد، بلوار شاهد، تقاطع شاهد و حجاب، پلاک 799 - تلفن: 05116640056


آزمایشگاه رازی

مسئول فنی: دکتر جلال کامل عطار
زمینه فعالیت: آسیب شناسی تشریحی و بالینی
آدرس آزمایشگاه رازی: مشهد، خیابان چمران، سه راه جم، ساختمان پزشکان شفا


آزمایشگاه شبانه روزی سروش 

مسئول فنی: دکتر شهریار نوروزپور و دکتر محمد جواد فرهمند
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه شبانه روزی سروش: مشهد، خیابان چمران 13 پ 17 - تلفن: 8555345-38555343-051


آزمایشگاه سینوهه

مسئول فنی: دکتر حمید رضا مکرم
زمینه فعالیت: تشخيص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه سینوهه: مشهد، بلوار امامت، امامت30، پلاک 4 - تلفن: 05136080305


آزمایشگاه صدرا

مسئول فنی: دکتر مهری تفضلی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه سینوهه: مشهد، خیابان دانشگاه، خیابان کفائی2 - تلفن: 05138410060


آزمایشگاه فارابی

مسئول فنی: دکتر منصوره محتشمی کاشانی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی
آدرس آزمایشگاه فارابی: مشهد، بلوار سجاد، چهارراه بهار،  نبش خیابان یاسمن، آزمایشگاه فارابی - تلفن: 05137688011


آزمایشگاه فاطمه الزهرا

مسئول فنی: دکتر جواد برهان آزاد
زمینه فعالیت: تشخیص طبی
آدرس آزمایشگاه فاطمه الزهرا: مشهد، بلوار صیادشیرازی، صیادشیرازی43، پلاک 12 - تلفن: 05138681150


آزمایشگاه فردوس

مسئول فنی: دکتر بهیه ظریف ذاکریان
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه فردوس: مشهد، خیابان ابن سینا، ساختمان اطباء، آزمایشگاه فردوس - تلفن: 05138598283


آزمایشگاه کاوش

مسئول فنی: دکتر محمود محمودی و دکتر لادن اسعدی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه کاوش: مشهد، خيابان احمدآباد، خيابان پرستار8/ 1، پلاک3 - تلفن: 05118437486 و 05138437487


آزمایشگاه کیان

مسئول فنی: دکتر مهناز  ناظران پور
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه کیان: مشهد، بلوار سجاد، بین زنبق و یاسمن، ساختمان پز شکان سجاد،  پلاک100طبقه منهای یک - تلفن: 05137684620


آزمایشگاه کیمیا

مسئول فنی: دکتر علی اصغر  شفق مطلق
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه کیمیا: مشهد، بلوار امامت، امامت 32، پلاک 10 - تلفن: 05136089155 و 05136091147


آزمایشگاه مانا

مسئول فنی: دکتر  سکینه عموئیان
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه مانا: مشهد، خيابان چمران، خيابان گلستان


آزمایشگاه متین

مسئول فنی: دکتر مهدی معصومیان و دكترعلي اكبر معصوميان
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه متین: مشهد، خیابان مطهری شمالی42، چهارراه 35 متری، طبقه فوقانی، درمانگاه رازی - تلفن: 05137312153


آزمایشگاه مهرگان

مسئول فنی: دکتر سیما حقیقی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه مهرگان: مشهد، خيابان احمدآباد، بلوار ملاصدرا، بين ملاصدرای 4 و 6، پلاک44 - تلفن: 05138439276


آزمایشگاه میلاد

مسئول فنی: دکتر سید مهدی همام، دکتر سید محسن موسوی نژاد
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه میلاد: مشهد، احمدآباد، خيابان پرستار(1)، پلاك 1/5 - تلفن: 05138419895


آزمایشگاه نور

مسئول فنی: دکترمسعود شاهرودیان و دکتر هوشنگ رفعت پناه
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه نور: مشهد، خیابان احمدآباد، خیابان بهشت، نبش بهشت 2، پلاک 39 - تلفن: 05138434386


آزمایشگاه نورالمهدی

مسئول فنی: دکتر مهدی فتحی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه نورالمهدی: مشهد، قاسم آباد،  نبش اماميه15، طبقه بالای صندوق انصار - تلفن: 05136638046


آزمایشگاه دكتر پیری

مسئول فنی: دكتر محمد پیری
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دكتر پیری: مشهد، قاسم آباد، بلوار فلاحی، بيمارستان مهرگان.


اطلاعات بیشتر: آزمایشگاه طبی,پاتولوژی

عکس روز

گل سنبل - سال ن...
Image Detail

ویژه اصناف

تبلیغات ویژه اصناف در فهرست اصناف مشهد و زیرمجموعه های مربوطه قرار داده میشود که شامل یک صفحه کامل اینترنتی تصویر، بروشور، علامت تجاری، زمینه فعالیت و معرفی خدمات فروشگاه یا واحد صنفی، نام مدیریت، آدرس و تلفن میباشد.

+ تعرفه تبلیغات ویژه اصناف

سال نو مبارکاطلاعات بازار

فروشگاه بزرگ دکوتاپ
نمایندگی تشک ، بالش و سرویس خواب شرکت دالوپ تهران در خراسان
www.bazar-mashad.com/2427
صنایع سنگ مدرن
تهیه و توزیع انواع سنگ های ساختمانی و اولین دارنده گواهینامه استاندارد بین المللی
www.bazar-mashad.com/2426
تبلیغات متنی لینک دار
تبلیغات متنی و درج لینک ، ثبت لینک
http://www.bazar-mashad.com

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
بازدید کل
5087
11074
30178
34951
8157599

پیش بینی امروز
7392

22.60%
3.86%
3.12%
1.34%
0.11%
68.97%
آنلاین (15 دقیقه قبل):195
میهمان 194 

آی پی:174.129.167.207
 

بازار مشهد - آگهی رایگان - نیازمندیها - تبلیغات اینترنتی

کپی رایت © 2015 | کلیه حقوق مادی و معنوی نزد سایت بانک اطلاعات بازار مشهد محفوظ استمسئولیت محتوای آگهی ها بر عهده آگهی دهنده میباشد
گوگل کروماپرافایرفاکسجهت مشاهده بهتر سایت، از یکی از مرورگرهای معتبر معرفی شده استفاده نمایید. دانلود مستقیم از سایتهای سازنده مرورگر

بازار مشهد