لطفا پیشنهاد و انتقادات خود را از طریق فرم تماس ارسال فرمایید

 

آدرس آزمایشگاه های خصوصی مشهد

آزمایشگاه های خصوصی مشهد

اطلاعات شماره تلفن و آدرس آزمایشگاه های خصوصی ، آزمایشگاه توس ، آزمایشگاه توحید ، آزمایشگاه پژوهش ، آزمایشگاه پویان ، آزمایشگاه پردیس و تجهیزات آزمایشگاهی در مشهد.

آزمایشگاه توس

مسئول فنی: دکتر جینا پهلوان - زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس آزمایشگاه توس: مشهد، احمدآباد، خیابان محتشمی، نبش محتشمی 3، پلاک 69، واحد زیرزمین - تلفن: 05118428772


آزمایشگاه توحید

مسئول فنی: دکتر ثمانه فیضی
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس آزمایشگاه توحید: مشهد، خیابان احمدآباد، خیابان محتشمی 1، نبش شهید صبوری - تلفن: 05118401242


آزمایشگاه پژوهش

مسئول فنی: دکترناصر طیبی
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس آزمایشگاه پژوهش: مشهد، احمدآباد، ابتدای خیابان قائم، مجتمع پزشکی گوهرشاد - تلفن: 05118466696


آزمایشگاه پویان

مسئول فنی: دکتر دینا امیدوار طهرانی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه پویان: مشهد، قاسم آباد، میدان حجاب، جنب بازار ابریشم، ساختمان پزشکان توس گستر - تلفن: 05116235047


آزمایشگاه پردیس

مسئول فنی: دکتر عبدالرضا وارسته، دکتر نوریه شریفی سیستانی، دكتر عليرضا بالينی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه پردیس: مشهد، خیابان احمدآباد، روبروی بیمارستان قائم، جنب پل هوایی، ساختمان 73 - تلفن: 05118421014 - اطلاعات بیشتر: آزمایشگاه پرديس مشهد، تشخیص طبی


 آزمایشگاه پاسکال

مسئول فنی: دکترفاطمه مهاجرین ایروانی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی
آدرس آزمایشگاه پاسکال: مشهد، خیابان محتشمی2، ساختمان111 - تلفن: 05118428789


آزمایشگاه پاستور

مسئول فنی: دکتر جواد قناعت و  دکتر مسعود مهاجری
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی
آدرس آزمایشگاه پاستور: مشهد، خیابان چمران، مقابل چمران 11، پلاک80 - تلفن: 05112255710


آزمایشگاه پارسيان

مسئول فنی: دكتر رضا عطايی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه پارسيان: مشهد، ميدان بيمارستان امام رضا، ابتدای خيابان رازی، ساختمان پزشكان


آزمایشگاه دکتر آیت اللهی

زمینه فعالیت: تخصصی و فوق تخصصی
آدرس آزمایشگاه دکتر آیت اللهی: مشهد، خیابان چمران، چمران 13، پلاک 19 - تلفن: 05118544410


پاتوبيولوژی مشهد

مسئول فنی: دكتر كامران غفارزاده گان
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس پاتوبيولوژی مشهد: نبش پاسداران 10، پلاك 134 - تلفن: 05118546664


پاتولوژی شفا

مسئول فنی: دکتر ثامنی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی تشریحی
آدرس پاتولوژی شفا: مشهد، چمران، روبروی خیابان جم، ساختمان جم - تلفن: 05118548875


پاتولوژی سینا

مسئول فنی: دکتر احمد علوی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی تشریحی
آدرس پاتولوژی سینا: مشهد، خیابان گلستان غربی، پلاک 41 - تلفن: 05118545119


آزمایشگاه باقرالعلوم

مسئول فنی: دکترعباسعلی امیدی اشرفی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی
آدرس آزمایشگاه باقرالعلوم: مشهد، خیابان احمدآباد، عارف، نبش عارف 5، پلاک 17 - تلفن: 05118436957


آزمایشگاه البرز

مسئول فنی: دكتر دينا اميدوار تهرانی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی
آدرس آزمایشگاه البرز: مشهد، ابن سينا، سه راه ادبيات، نبش ابن سينا 3/2، ساختمان 46


آزمایشگاه ایران

مسئول فنی: دکتر محمد علی شاهید
زمینه فعالیت: تشخيص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه ایران: مشهد، خيابان احمدآباد،  بين عارف و پرستار، ساختمان 44، آزمايشگاه ايران - تلفن: 05118409600 و 05118432422


آزمایشگاه آریا

مسئول فنی: دکتر امیر روح شاد
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس آزمایشگاه آریا: مشهد، چهل متری احمدآباد (بلواربعثت)، تقاطع طالقانی و بعثت، پلاك 53 ، کلينيک جراحی چشم آفتاب، طبقه 1 - تلفن: 05118463024


آزمایشگاه ارشیا

مسئول فنی: دکتر اصغر مافی نژاد
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه ارشیا: مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین 8 پلاک 4 طبقه همکف - تلفن: 05117651575


آزمایشگاه آراد

مسئول فنی: دکتر سید محمد تقی بیدار فریمانی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه آراد: مشهد، احمدآباد، ابتدای خیابان عارف - تلفن: 05118443588


آزمایشگاه ابوریحان

مسئول فنی: دکتر علیرضا تیمچه حریری
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه ابوریحان: مشهد، سی متری طلاب نبش بلوار ابوریحان - تلفن: 05112727440


آزمایشگاه ابن سینا

مسئول فنی: دکتر حمید رضا مکرم دری
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه ابن سینا: مشهد، بلوار وکیل آباد، سه راه آب برق،  پلاک 538 - تلفن: 05118685626


آزمایشگاه بهار دانش

مسئول فنی: دکتر مریم جعفری راد
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی
آدرس آزمایشگاه بهار دانش: مشهد، خیابان دکتر بهشتی، بهشتی 30 - تلفن: 05118428941


آزمایشگاه بهار

مسئول فنی: دکتر سیمین هیرادفر
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه بهار: مشهد، خیابان کوهسنگی، کوهسنگی6 ، چهار راه اول، ساختمان پزشکان - تلفن: 05118519383


آزمایشگاه بهراد طوس

مسئول فنی: دکتر مژگان ظریف
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی
آدرس آزمایشگاه بهراد طوس: مشهد، سی متری طلاب، مفتح 3، پلاک 186 - تلفن: 05112738899


آزمایشگاه بهمن

مسئول فنی: دکترعبدالحسین افکاری
زمینه فعالیت: تشخیص طبی
آدرس آزمایشگاه بهمن: مشهد، میدان بیمارستان امام رضا، جنب داروخانه ثابت، پلاک 170 - تلفن: 05118547788


آزمایشگاه جهاد دانشگاهی2

مسئول فنی: دکتر فردین یغمایی، دكتر رمضان ناظمی، دكتر حميدرضا هاشميان
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه جهاد دانشگاهی2: مشهد، سيمتری طلاب (مفتح)، مفتح4 - تلفن: 05112731177


آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مرکزی

مسئول فنی: دکتر شمسیان
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مرکزی: مشهد، میدان ده دی، خیابان رازی غربی، پلاک51 - تلفن: 05118540000 و 05118548026


آزمایشگاه حکیم

مسئول فنی: دکتر محمد قره باغی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه حکیم: مشهد، کوهسنگی4، پلاک 2 - تلفن: 05118525227


آزمایشگاه دانش

مسئول فنی: دکتر علیرضا پوررضا
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دانش: مشهد، سه راه آب وبرق، بين وكيل آباد 20 و 22 ، تلفن: 05118645515


آزمایشگاه دکتر آگنج

مسئول فنی: دکتر جلیل آگنج
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر آگنج: مشهد، جاده سرخس، شهرک شهید رجایی، بلوار حر، حر 5 - تلفن: 05113713249


آزمایشگاه دکتر اجتهادی

مسئول فنی: دکتر محمد مهدی اجتهادی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر اجتهادی: مشهد، خيابان احمدآباد، راهنمایی 3، پلاک9 و 11 - تلفن: 05118427056 و 05118420559


آزمایشگاه دکتر اسکویی

مسئول فنی: دکتر شايسته ابراهيميان
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر اسکویی: مشهد، بلوار سجاد، چهارراه خیام، مجتمع پزشکی نگین - تلفن: 05117676200


آزمایشگاه دكتر اكبرزاده

مسئول فنی: دکتر شايسته ابراهيميان
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دكتر اكبرزاده: مشهد، تقاطع بلوار پيروزی و ميدان هاشميه، پلاك1093 - تلفن: 05118816525


آزمایشگاه دکتر امینی

مسئول فنی: دکتر ابوالقاسم امینی، دكتر عليرضا رضايی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه دکتر امینی: مشهد، کوی دکتری، جنب خیابان پاستور، پلاک 186 - تلفن: 05118434119


آزمایشگاه دکتر بردبار

مسئول فنی: دکتر فرهاد عامل بردبار
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر بردبار: مشهد، بلوارتوس، بولوار ولیعصر،  بیست متری یزدان، دوست پلاک7 - تلفن: 05117646750


آزمایشگاه دکتر بنایی

مسئول فنی: دکتر محمد امیر بنایی
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس آزمایشگاه دکتر بنایی: مشهد، بلوار وكيل آباد، بين 13 و 15، جنب داروخانه دكتر انصاری، پلاك 225 - تلفن: 05116080848


آزمایشگاه دکتر بوستانچی

مسئول فنی: دکترسعید رضا بوستانچی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر بوستانچی: مشهد، بلوار دوم طبرسی، نرسیده به 21، ساختمان پزشکان پریناز - تلفن: 05112141066


آزمایشگاه دکتر بیگدلی

مسئول فنی: دکترعبدالعلی بیگدلی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی
آدرس آزمایشگاه دکتر بیگدلی: مشهد، آزادشهر، بلوار امامت، نبش امامت 3، پلاک 87 -  تلفن: 05116051328 و 05116062336


آزمایشگاه دکتر جلالی

مسئول فنی: دکتر محسن جلالی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر جلالی: مشهد، شهرک شهید رجایی -  تلفن: 05113723969


آزمایشگاه دکتر حامدی

مسئول فنی: دکتر حمیده روشن روان
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی وسيتولوزی
آدرس آزمایشگاه دکتر حامدی: مشهد، بلوار پیروزی، چهارراه خاقانی، خاقانی جنوبی، بین 22 و 24 - تلفن: 05118785507


آزمایشگاه دکتر خدری

مسئول فنی: دکتر جمشید خدری
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر خدری: مشهد، احمدآباد، بین بعثت 2 و 4 ، پلاک 10 -  تلفن: 05118404690


آزمایشگاه دکتر سزاوار

مسئول فنی: دکتر مجید سزاوار کمالی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر سزاوار: مشهد، خیابان احمدآباد، نبش عارف 5، پلاک 15، ساختمان پزشکی بهار -  تلفن: 05118436554 و 05118436978


آزمایشگاه ذکریا رازی

مسئول فنی: دکتر محمد جواد شکری
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه ذکریا رازی: مشهد، خیابان آبکوه، تقاطع کلاهدوز، پلاک 487 -  تلفن: 05117297768


آزمایشگاه دكتر طاهری

مسئول فنی: دکتر رجب هدایت نیا
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دكتر طاهری: مشهد، بلوار پيروزی، نبش پيروزی 34 -  تلفن: 05118832472


آزمایشگاه دكتر عبدی نژاد

مسئول فنی: دکتر علی عبدی نژاد، دکتر جينا پهلوان
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس آزمایشگاه دكتر عبدی نژاد: مشهد، انتهای بلوار سجاد،  پلاک 275 - تلفن: 05116053318 و 05116097214


آزمایشگاه دکتر علمداری

مسئول فنی: دکتر نسرین خیاط زاده علمداری
زمینه فعالیت: آسيب شناسی بالينی و تشريحی
آدرس آزمایشگاه دکتر علمداری: مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش وکیل آباد 16(سامانیه)، پلاک 2، ساختمان پزشکان البرز -  تلفن: 05118822783


آزمایشگاه دکتر گلکاریان

مسئول فنی: دکتر کریم گلکاریان
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر گلکاریان: مشهد، بلوار فرامرز عباسی، نبش فرامرز 35، پلاک 391، طبقه اول -  تلفن: 05116099344


آزمایشگاه دکتر مجتهدی

مسئول فنی: دکتر محمد حسین مجتهدی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی
آدرس آزمایشگاه دکتر مجتهدی: مشهد، بلوار وکیل آباد، ابتدای بلوار هفت تیر، خیابان گلشن، بین گلشن 4 و 6، پلاک53 - تلفن: 05118937475


آزمایشگاه دکتر منصف

مسئول فنی: دکتر حسین منصف و دکتر بیژن منصف
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه دکتر منصف: مشهد، خیابان گلستان، ساختمان 62 - تلفن: 05118511361


آزمایشگاه دکتر موید

مسئول فنی: دکتر احمد موید و دکتر رضا ضیاء الحق و دکتر تقی غياثی و دکتر کامران غفارزادگان
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه دکتر موید: مشهد، خيابان احمدآباد، نبش خيابان پرستار - تلفن: 05118428360


آزمایشگاه دکتر میر صدرایی

مسئول فنی: دکتر سعادت میرصدرایی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی تشریحی
آدرس آزمایشگاه دکتر میر صدرایی: مشهد، خیابان چمران، نبش چمران 3، ساختمان 45 - تلفن: 05112211145


آزمایشگاه دکتر ناظمی

مسئول فنی: دکتر رمضان ناظمی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر ناظمی: مشهد، بلوار توس، بعدازتوس75(بعدازسه راه دانش)، نرسیده به بانک سپه - تلفن: 05116660950


آزمایشگاه دکتر نجات شکوهی

مسئول فنی: دکتر امیره نجات شکوهی و دکتر محمد رضا بربند
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر نجات شکوهی: مشهد، خیابان کوه سنگی، نرسیده به میدان الندشت، جنب مسجد النبی - تلفن: 05118439244 و 05118436230


آزمایشگاه دکتر نژادحسین

مسئول فنی: دکتر علیرضا نژادحسین
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دکتر نژادحسین: مشهد، خيابان احمدآباد، كوچه عارف، عارف4، پلاک1/8 - تلفن: 05118459488 و 05118423973


آزمایشگاه دکتر یاورمنش

مسئول فنی: دکتر علیرضا یاورمنش
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه دکتر یاورمنش: مشهد، احمد آباد، نبش عارف 3، ساختمان پزشکان حکیم


آزمایشگاه نويد

مسئول فنی: دکتر فردین یغمایی و دكتر علی اكبر شمسيان
زمینه فعالیت: آسیب شناسی تشریحی و بالینی
آدرس آزمایشگاه نويد: مشهد، احمدآباد، بین پاستور و قائم، ساختمان هدایت، طبقه اول - تلفن: 05118445757


آزمایشگاه دكتر هدايت نيا

مسئول فنی: دكتر رجب هدايت نيا
زمینه فعالیت: آسیب شناسی تشریحی و بالینی
آدرس آزمایشگاه دكتر هدايت نيا: مشهد، بلوار توس، نبش توس81 - تلفن: 05116659392


آزمایشگاه دی

مسئول فنی: دکتر مسعود ایمان طلب
زمینه فعالیت: تشخيص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دی: مشهد، قاسم آباد، بلوار شاهد، تقاطع شاهد و حجاب، پلاک 799 - تلفن: 05116640056


آزمایشگاه رازی

مسئول فنی: دکتر جلال کامل عطار
زمینه فعالیت: آسیب شناسی تشریحی و بالینی
آدرس آزمایشگاه رازی: مشهد، خیابان چمران، سه راه جم، ساختمان پزشکان شفا


آزمایشگاه شبانه روزی سروش 

مسئول فنی: دکتر شهریار نوروزپور و دکتر محمد جواد فرهمند
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه شبانه روزی سروش: مشهد، خیابان چمران 13 پ 17 - تلفن: 8555345-8555343-0511


آزمایشگاه سینوهه

مسئول فنی: دکتر حمید رضا مکرم
زمینه فعالیت: تشخيص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه سینوهه: مشهد، بلوار امامت، امامت30، پلاک 4 - تلفن: 05116080305


آزمایشگاه صدرا

مسئول فنی: دکتر مهری تفضلی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه سینوهه: مشهد، خیابان دانشگاه، خیابان کفائی2 - تلفن: 05118410060


آزمایشگاه فارابی

مسئول فنی: دکتر منصوره محتشمی کاشانی
زمینه فعالیت: تشخیص طبی
آدرس آزمایشگاه فارابی: مشهد، بلوار سجاد، چهارراه بهار،  نبش خیابان یاسمن، آزمایشگاه فارابی - تلفن: 05117688011


آزمایشگاه فاطمه الزهرا

مسئول فنی: دکتر جواد برهان آزاد
زمینه فعالیت: تشخیص طبی
آدرس آزمایشگاه فاطمه الزهرا: مشهد، بلوار صیادشیرازی، صیادشیرازی43، پلاک 12 - تلفن: 05118681150


آزمایشگاه فردوس

مسئول فنی: دکتر بهیه ظریف ذاکریان
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه فردوس: مشهد، خیابان ابن سینا، ساختمان اطباء، آزمایشگاه فردوس - تلفن: 05118598283


آزمایشگاه کاوش

مسئول فنی: دکتر محمود محمودی و دکتر لادن اسعدی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه کاوش: مشهد، خيابان احمدآباد، خيابان پرستار8/ 1، پلاک3 - تلفن: 05118437486 و 05118437487


آزمایشگاه کیان

مسئول فنی: دکتر مهناز  ناظران پور
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه کیان: مشهد، بلوار سجاد، بین زنبق و یاسمن، ساختمان پز شکان سجاد،  پلاک100طبقه منهای یک - تلفن: 05117684620


آزمایشگاه کیمیا

مسئول فنی: دکتر علی اصغر  شفق مطلق
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه کیمیا: مشهد، بلوار امامت، امامت 32، پلاک 10 - تلفن: 05116089155 و 05116091147


آزمایشگاه مانا

مسئول فنی: دکتر  سکینه عموئیان
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه مانا: مشهد، خيابان چمران، خيابان گلستان


آزمایشگاه متین

مسئول فنی: دکتر مهدی معصومیان و دكترعلي اكبر معصوميان
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه متین: مشهد، خیابان مطهری شمالی42، چهارراه 35 متری، طبقه فوقانی، درمانگاه رازی - تلفن: 05117312153


آزمایشگاه مهرگان

مسئول فنی: دکتر سیما حقیقی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه مهرگان: مشهد، خيابان احمدآباد، بلوار ملاصدرا، بين ملاصدرای 4 و 6، پلاک44 - تلفن: 05118439276


آزمایشگاه میلاد

مسئول فنی: دکتر سید مهدی همام، دکتر سید محسن موسوی نژاد
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه میلاد: مشهد، احمدآباد، خيابان پرستار(1)، پلاك 1/5 - تلفن: 05118419895


آزمایشگاه نور

مسئول فنی: دکترمسعود شاهرودیان و دکتر هوشنگ رفعت پناه
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه نور: مشهد، خیابان احمدآباد، خیابان بهشت، نبش بهشت 2، پلاک 39 - تلفن: 05118434386


آزمایشگاه نورالمهدی

مسئول فنی: دکتر مهدی فتحی
زمینه فعالیت: آسیب شناسی بالینی و تشریحی
آدرس آزمایشگاه نورالمهدی: مشهد، قاسم آباد،  نبش اماميه15، طبقه بالای صندوق انصار - تلفن: 05116638046


آزمایشگاه دكتر پیری

مسئول فنی: دكتر محمد پیری
زمینه فعالیت: تشخیص طبی عمومی
آدرس آزمایشگاه دكتر پیری: مشهد، قاسم آباد، بلوار فلاحی، بيمارستان مهرگان. اطلاعات بیشتر: آزمایشگاه طبی,پاتولوژی


به اشتراک بگذارید:

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixx

ویژه اصناف آزمایشگاه طبی و پاتولوژی

تبلیغات متنی

خرید شارژ همراه اول با کارت بانک
خرید شارژ همراه اول با کارت بانک
http://chargebux.com
قیمت خرید لپ تاپ
بهترین قیمت خرید لپ تاپ پرینتر اسکنر تبلت و قطعات کامپیوتر را از ما بخواهید. فروش ویژه همکاران شهرستان
http://digi118.com
آگهی رایگان,نیازمندیها
سایت آگهی رایگان ، نیازمندیهای خرید و فروش
bazar-mashad.com/ads
تبلیغات متنی لینک دار
تبلیغات متنی و درج لینک ، ثبت لینک
www.bazar-mashad.com
خرید شارژ اتوماتیک ایرانسل
خرید شارژ اتوماتیک ایرانسل
http://echarge24.com
خرید شارژ ایرانسل با کارت بانک
خرید شارژ ایرانسل با کارت بانک
http://sharj2sharj.com
آذرهولوگرام
کاملترین خط تولید انواع هولوگرام در ایران
http://www.azarhologram.com
هولوگرام
کاملترین خط تولید انواع هولوگرام در ایران
http://هولوگرام.com
دوربین مداربسته ژئوویژن
ایمن سازان پیشرو - مجری سیستمهای حفاظتی و امنیتی
http://ispsecurity.org/cctv

فهرست اصناف - راهنمای اطلاعات بازار

 

بازار مشهد - آگهی رایگان - نیازمندیها - تبلیغات